Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Assistansfusk riskerar valfrihet

Moral är det som talar om för oss att något är fel även om det är tillåtet. När före detta statssekreterare och borgarråd tog ut pension och samtidigt drog in rejält med pengar i sina respektive bolag, försvarade de sig med att det inte stred mot några regler. På frågan om det var moraliskt försvarbart var svaret detsamma,
Det är ju inte förbjudet.

Allt som är möjligt är inte rätt. Driftiga fuskare hittar ofta kryphål och kreativa lösningar. När moralen sviker finns all anledning att strama upp bidragssystem och ersättningar från välfärdssystemen. Assistansersättningen är en sådan ordning som riskerar att få dåligt rykte för att ett antal skrupelfria personer ser det som ett tillfälle att mjölka systemet. Det mest motbjudande exemplet är pappan som tvingade sin dotter att spela autistisk och utvecklingsstörd för att han skulle få rätt till assistansersättning. När det uppdagades blev mannen skyldig att betala tillbaka 1,6 miljoner kronor till Försäkringskassan.

Redan i februari fanns en utredning färdig som visade att 9-15 procent av assistanspengarna kan ha varit felaktiga utbetalningar. Det handlar om miljarder kronor.

Annons
X

Fusket är en förolämpning mot varje skattebetalare som finansierar assistanshjälpen, och vad värre är, är det ett slag mot alla dem som mest behöver den. De riskerar att bli utan personlig och självvald assistans i och med att fuskarna utnyttjar och på så vis underminerar det i grunden angelägna stödet.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons ambition är att stävja. Just för att systemet ska bevaras: ”Att sätta åt fuskarna är dessutom det mest effektiva sättet att försvara rätten till personlig assistens.” (
TT 16/10)

Försäkringskassan måste ställa krav och syna såväl inkommande som redan bifallna ansökningar om personlig assistans. Krav och tydliga villkor är rätt och med tiden har det blivit accepterat att myndigheter och socialstatens institutioner är lika krävande som generösa.

Tanken att den som behöver assistans med vardagens praktikaliteter ska ha möjlighet att välja vem som assisterar är i alla avseenden rätt. Det kan vara anhöriga eller andra personer som passar och på olika sätt är väl lämpade. Så har det inte alltid varit, men nu är det viljan och önskemålen hos den som behöver assistansen som styr.

Maktförskjutningen från det allmänna till medborgaren är central i de senaste decenniernas reformer för valfrihet. De som missbrukar ordningen och misskrediterar systemet ska hållas kort och uppdraget till Försäkringskassan är tämligen tydligt. I budgetpropositionen föreslås tydligare krav för att få tillstånd att driva assistansverksamhet och det ska dessutom bli lättare att återkalla dem.

Det är en viktig åtgärd för att värna dem som har behov av och uppskattar den personliga assistansordningen.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson vill stävja assistansfusket med tydligare krav och kontroller.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X