Annons

F-kassan: Brottsliga assistansbolag får fortsätta i åratal

Polisutredningar om brott mot assistansersättningen – pengar som ska gå till funktionshindrade – släpar efter kraftigt. Det kan ta över fyra år innan åtal väcks. Frustrationen växer hos Försäkringskassan som har lyft problemet för rikspolischef Dan Eliasson.
– Vi kommer med förslag om hur dessa brott ska utredas snabbare, säger nu regeringens utredare Lars-Erik Lövdén.

Under strecket
Publicerad

Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, är bekymrad över att polisutredningarna om brott mot assistansersättningen släpar efter.

Foto: TTBild 1 av 1

Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, är bekymrad över att polisutredningarna om brott mot assistansersättningen släpar efter.

Foto: TTBild 1 av 1
Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, är bekymrad över att polisutredningarna om brott mot assistansersättningen släpar efter.
Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, är bekymrad över att polisutredningarna om brott mot assistansersättningen släpar efter. Foto: TT

Ekobrottslingar med mångmiljoner i skadestånd till Försäkringskassan misstänks för att tillskansa sig stora summor statliga medel via assistansbolag – trots att de dömts för grova ekobrott. Anställda på Försäkringskassan har begått dataintrång för att få fram sekretessuppgifter om funktionshindrade – som sedan lämnas över till privata bolag. Detta samtidigt som bolag bedriver intensiva värvningskampanjer för att få fler kunder.

Det är några exempel som framkommit i SvD:s granskning av assistansfusket.

– Ingen kunde tänka sig att privata bolag skulle sköta den större delen av assistansen och det är uppenbart att kontrollen har släpat efter, säger Lars-Erik Lövdén, regeringens särskilde utredare, som tagit del av granskningen.

Annons
Annons

Den statliga utredningen om organiserad och systematisk brottslighet mot välfärdssystemen är nu inne i sitt slutskede och ska vara klar i maj.

Man blir väldigt chockad. Det är en skrämmande redovisning.

Hur har du reagerat på SvD:s uppgifter om hur vissa assistansbolag agerar?

– Man blir väldigt chockad. Dels över storleken på summorna det handlar om men också möjligheterna att begå den här typen av brott. Det är en skrämmande redovisning. Det är viktigt att bekämpa detta och där är det avgörande med hård tillståndsprövning av dem som vill starta bolag.

Han säger att de är ”väldigt oroande” när myndighetsanställda, på exempelvis Försäkringskassan, bidrar till brottsligheten genom insiderbrott.

Ett stort problem med bedrägerier mot assistansersättning är att samtidigt som de allmänna bedrägerierna ökat kraftigt så har anmälningar om assistansbedrägerier samlats på hög hos polisen.

– Det är väldigt långa utredningstider och polisen sitter i en oerhört besvärlig situation. Men när välfärdsbrott inte utreds så skadar det legitimiteten. Så där kommer vi också att komma med förslag så att brott utreds snabbare, säger Lars-Erik Lövdén.

Både Lövdén och kontrollchefer på Försäkringskassan säger att i värsta fall kan det ta 4–5 år för en brottsutredning att bli klar innan åtal kan väckas.

Många brottsanmälningar leder inte till några åtgärder, menar man. Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, säger till SvD att det är ett stort problem.

– Det är problematiskt när vi lägger ner massa tid att utreda och sedan händer det inget. Det är framför allt problematisk när bolag begår brott men kan fortsätta driva sin verksamhet, säger Ann-Marie Begler.

Annons
Annons

Men vi vill ju se åtal och domar när det gäller den här brottsligheten

En stark åtgärd som Försäkringskassan kan vidta är att stoppa utbetalningen till bolagen. Det gjorde man vid fyra tillfällen förra året.

– Men vi vill ju se åtal och domar när det gäller den här brottsligheten, säger Begler.

Det senaste bolaget som fick stoppad utbetalning hade under cirka sju år fått över 190 miljoner i utbetalad assistansersättning.

Ann-Marie Begler menar att det är allvarligt att brottsliga bolag får fortsätta. För ett par veckor sedan träffades Ann-Marie Begler och rikspolischef Dan Eliasson för att diskutera problemet. Hon beskrev för honom att det är mycket allvarligt om medarbetare på Försäkringskassan slutar anmäla brott när man märker att konsekvenserna uteblir.

Finns det signaler om att polisen ska prioritera upp det här?

– Vi är överens om att brott alltid ska anmälas. Hur de gör sina prioriteringar har inte vi fått något besked kring än, säger Begler.

Brottsförebyggande rådet och Ekobrottsmyndigheten rapporterar gång på gång om hur oseriösa aktörer systematiskt utnyttjar det skattefinansierade systemet. Samtliga myndigheter inom välfärdssektorn är utsatta för kvalificerad brottslighet.

– Man kan konstatera att myndigheterna fokuserat på service, med snabba utbetalningar, snarare än viktig kontroll som hamnat i bakgrunden, säger Lars-Erik Lövdén.

Förutom förslaget om snabbare utredningsmöjligheter nämner Lövdén nu ytterligare fyra punkter i åtgärdspaketet han kommer att lägga fram i maj.

  • Även företag ska omfattas av bidragsbrottslagen – inte bara enskilda personer, vilket stärker kontrollen över bolagen.
  • Se över och förtydliga näringsförbudsreglerna.
  • Förbättra och effektivisera informationsutbytet mellan olika myndigheter.
  • Underlätta för myndigheter att inhämta information från företag.

Lars-Erik Lövdén säger att läget är allvarligt – den organiserade kriminaliteten riktad mot välfärden har utan tvekan ökat i omfattning och blivit mer sofistikerad. Den uppfattningen delas av utredare på Försäkringskassan. Samtidigt som kontrollsystemet stärks blir också brottslingar skickligare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons