Annons
X
Annons
X

Ivar Arpi: Assar Lindbeck har haft rätt i 50 år

LEDARE

Den officiella politiska synen på bostadsbristen har sedan länge varit att den borde och kunde byggas bort.” Det skrevs Assar Lindbeck redan 1963 i en utredning om bostadsbrist. Men det kunde lika gärna vara skrivet i dag. Trägen vinner inte alltid, även om Lindbecks linje får allt mer gehör. I går släppte Boverket en rapport, som sammanfattades kärnfullt av DN: Hyresreglering ligger bakom bostadsbristen. Det kan inte uttryckas tydligare än så. Byggandet kommer inte igång för att det i nuläget är olönsamt. Men då är väl saken biff? Gör om, gör rätt! Men de politiska partierna håller emot.

Stockholm hade haft allra mest nytta av att införa marknadshyrorna. Enligt Boverkets beräkningar orsakar dagens bruksvärdessystem ett underskott på runt 40000 hyreslägenheter i landet, varav hela 27000 bara i Stockholms kommun. Enligt dem uppgår kostnaden för underskottet till tio miljarder per år, och Göteborg och Stockholm står för 90 procent av förlusten. Ändå minskar antalet hyreslägenheter snabbt i huvudstaden.

Men gemene stockholmare vill inte ha marknadshyror för hyreslägenheter. När de fick frågan om de vill att hyresmarknaden ska avregleras så att hyrorna blir mer marknadsanpassade, svarade 56 procent nej och 17 procent att de inte visste, mot de 27 procent som var positiva (
Opinion Stockholm, 15/10). Här finns en intressekonflikt som är svårlöslig.

Annons
X

Hyresregleringen segregerar samhället. De som missgynnas av det nuvarande av systemet är de med invandrarbakgrund, unga vuxna och barnfamiljer. Vilka gynnas då? Äldre svenskar, svenskar med två inrikesfödda föräldrar – men framför allt de som har kontakter och som redan är inne. Ekonomiskt kapital skulle förvisso vara värt mer i ett system med marknadshyror, men i dag är det främst socialt kapital som styr. Hur rättvist är det? Den svenska hyresmarknaden får den hårt reglerade arbetsmarknaden att se fri ut i jämförelse.

Det är inget tal om att Assar Lindbeck har haft rätt – i fem decennier. Dagens regler skapar svarta marknader, en kronisk bostadsbrist, hämmar rörligheten, ger stora, tomma lägenheter, och dessutom kyler det ned intresset från privata aktörer att bygga. Men de som nu bor i hyreslägenheter skulle givetvis inte tjäna på att deras hyror höjs. Marknadshyror ligger i allmänintresset, men det står mot hyresgästernas egenintresse.

Finns det någon rimlig kompromiss? Som Stefan Attefall föreslagit i Byggkravsutredningen bör kommuner inte kunna ställa en massa extrakrav när det gäller byggandet. Snittpriset för att bygga bostäder i Sverige är 72 procent över genomsnittet i EU. I stället för att bara stånga sig blodig mot att avskaffa hyresregleringen, behöver man arbeta för att få bort överreglering och att lösa markbristen. Där borde bredare enighet kunna nås.

Boverket har rätt i sak. Assar Lindbeck har rätt i sak. Hyresregleringen är orättvis och kostsam. Men avskaffandet av den tycks nästan lika långt borta i dag som 1963. Kommer debatten se likadan ut om ytterligare 50 år?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X