Annons
X
Annons
X

Ask vill ha snabbare domstolar

Regeringen vill öka möjligheterna för åklagare att lagföra brottslingar utan inblandning av domstol.

Av TT
(uppdaterad)

Misstänkta brottslingar ska också kunna dömas även om de uteblir från domstolsförhandling.

Det framgår av direktiven till en översyn av brottmålsprocessen som regeringen beslutade om på torsdagen. Syftet sägs vara att skapa ett modernare och effektivare brottmålsförfarande.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utredarens uppgift blir bland annat att se över ansvarsfördelningen mellan åklagare och domstol. Åklagare ska i större utsträckning än i dag kunna lagföra misstänkta utan domstolsförhandling. Regeringen vill också se mer flexibla regler och alternativa former för hur brottmål kan avgöras samt öka parternas inflytande över brottmålsprocessen.

  Annons
  X

  Utredaren ska också se över hur man kan komma tillrätta med förhandlingar som ställs in därför att den misstänkte aldrig dyker upp. Uppgiften blir att hitta metoder för att se till att den tilltalade verkligen inställer sig men också att överväga om domstolen kan döma trots den misstänktes frånvaro.

  Justitieminister Beatrice Ask vill också utreda om det går att i större omfattning än i dag avgöra mål i rena juristdomstolar utan nämndemän. Men det handlar inte om att avskaffa nämndemannasystemet.

  – Nej, men att kunna använda juristdomar i flera ärenden. Det är bra med nämndemän men det kanske inte behövs i alla ärenden, sade Ask efter torsdagens regeringssammanträde.

  En annan uppgift för utredaren blir att se över hur stödet till målsägande kan förbättras. Det handlar om att säkerställa målsägandens möjligheter att föra sin talan i domstol samt garantera ett tydligt personligt stöd under polisförhör och rättegång. Utredningen ska vara klar i september 2012.

  Förre justitieminister Thomas Bodström (S) är mycket kritisk till förslaget om utvidgning av strafförelägganden. I dag ges strafförelägganden bara vid bötesbrott. I utredningsdirektiven öppnas för att det även skulle kunna ges vid brott som kan ge fängelse.

  – Jag är starkt kritisk till att man ska kunna döma människor till fängelse utan rättegång. Det är fullständigt felaktigt i ett rättssäkert samhälle. Det är det näst mest rättsosäkra som kommit från den här regeringen, sade han vid en pressträff.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X