Annons

Åsa Wikforss: Blunda inte för forskningen om skolan

Grundskola i Sundbyberg, Åsa Wikforss.
Grundskola i Sundbyberg, Åsa Wikforss. Foto: Henrik Montgomery, Fredrik Sandberg/TT

KULTURDEBATT | Skolforskaren Magnus Hultén menar att Åsa Wikforss manipulerar fakta när hon skriver om skolan. Här svarar den tillträdande akademiledamoten att all empirisk forskning visar att undervisning baserad på den så kallade konstruktivismen fungerar dåligt.

Under strecket
Publicerad

Det är roligt att en forskare i pedagogik ger sig in i debatten om konstruktivismen. Detta är en teori som haft ett mycket stort inflytande i den svenska skolan samtidigt som all empirisk forskning, sedan flera decennier, visar att undervisning baserad på denna teori fungerar väldigt dåligt. Särskilt dåligt fungerar den för de svagaste eleverna (se till exempel forskning av Kirchner, Sweller och Clark samt Mayer, mer utförliga referenser nedan). Varför har då svenska forskare fortsatt propagerat för konstruktivismen? Varför har de inte ens velat diskutera den empiriska evidensen från inlärningspsykologi och kognitionsforskning? 

Dessvärre diskuterar inte Magnus Hultén heller den empiriska evidensen (se debattinlägget i SvD 18/12). I stället ägnar han sig åt att i hårda ordalag, med insinuanta formuleringar, angripa kapitel 5 i min bok ”Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender”. Eftersom jag tror på debatt, även av detta slag, följer här mina svar på de olika anklagelser han för fram. Kritiken mot min bok är svepande men som jag förstår det är det huvudsakligen fyra saker han invänder emot.

Annons
Annons
Annons