Oskar Kokoschkas ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” har funnits i Sverige sedan 1934 då den inköptes av Moderna museets föregångare Nationalmuseum från Galerie Alex Vömel i Düsseldorf. Vömel hade 1933 tagit över den judiska galleristen Alex Flechtheims galleri i vars samling verket tidigare ingick. Målningen är i dag i Moderna museets ägo.
Oskar Kokoschkas ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” har funnits i Sverige sedan 1934 då den inköptes av Moderna museets föregångare Nationalmuseum från Galerie Alex Vömel i Düsseldorf. Vömel hade 1933 tagit över den judiska galleristen Alex Flechtheims galleri i vars samling verket tidigare ingick. Målningen är i dag i Moderna museets ägo.

Arvtagaren om Moderna museet: ”Det är skamligt”

Nazisterna konfiskerade den judiske galleristen Alfred Flechtheims konst. Medan museer i andra länder har återlämnat verk till arvtagarna bedriver Moderna museet en juridisk kamp för att behålla tavlan ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac”, med argumentet att det ursprungliga ägarskapet är oklart. Enligt internationell expertis saknas förståelse i Sverige för plundringen under Förintelsen.

Publicerad

I. ”Dear Dr. Birnbaum”