X
Annons
X

Artes dör i skönhet och med flaggan i topp

TIDSKRIFT | Slut efter 30 år
Tidskriften Artes har länge dansat på gravens rand. Det berättar Horace Engdahl i ett tackbrev till läsarna i det allra sista numret av tidskriften, 4/2005.
Att det har varit fråga om en tydligen ganska utdragen dödsdans har inte märkts. Artes har varit en tidskrift som har hållit hög klass från början till slutet. Den har funnits i ungefär 30 år och har utgivits av Svenska Akademien, Konstakademien och Musikaliska Akademien i samarbete med bokförlaget Natur och Kultur. Någon motsvarighet till ett sådant långvarigt och troget samarbete mellan konstarterna och deras företrädare har väl aldrig tidigare förekommit i Sverige.
Ägarna har varit uthålliga, men de senaste åren har köparna tydligen blivit allt färre och prenumerantstocken har urholkats eller blivit allt slanigare. Det är beklagligt. Man kan fråga sig varför det är så svårt att driva en högt kvalificerad tidskrift av det här slaget i ett land som vårt. Beror det bara på att vårt språkområde är så litet? Kanske drabbas
tidskrifter värre än dagstidningar av att så mycket information finns tillgänglig på it.

Möjligen var problemet för just Artes ett annat, att denna tidskrift i hög grad kom att uppfattas som ett språkrör för det kulturella etablissemanget. Historiskt sett vet vi ju att kulturtidskrifter ofta uppstår i kretsar som ännu inte har lyckats etablera sig. Åtminstone de så kallade "unglitterära" tidskrifterna kommer och går, drar kortvarigt till sig en våg av intresse men läggs så ner när skribenterna har etablerat sig i andra sammanhang, som författare eller som kritiker på dagstidningarnas kultursidor.
Först var Östen Sjöstrand länge ensam redaktör och öppnade tidskriften för avancerad essäistik, till och med för populära essäpristävlingar, som på sin tid väckte stort läsintresse och ledde till att en rad nya skribenter firade triumfer och blandade sig med de redan etablerade.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X