Annons

Årstad – förslag om ny stadsdel i söderort

Bygg en ny stad i staden på Årstafältet! Förslaget förs fram i en ny rapport från Stockholms Handelskammare. Men om Stockholm ska kunna växa måste först förbudet mot att bygga på icke exploaterad mark slopas, menar kammaren.

Under strecket
Publicerad

Karta över den planerade stadsdelen.

Karta över den planerade stadsdelen.

Karta över den planerade stadsdelen.
Karta över den planerade stadsdelen.

För närvarande finkammas huvudstaden på jakt efter byggbara markytor. Befintliga bostadsområden förtätas. Samtidigt rasar ofta de som bor i området eftersom de tycker att de nya husen gör deras boendemiljö sämre. På andra håll i staden får verksamheter flytta på sig när industrifastigheter förvandlas till bostadsrätter.
– Så kan vi i längden inte ha det. Om Stockholm ska kunna växa krävs det att förbudet mot att bygga på oexploaterad mark tas bort, säger Peter Egardt, vd för Stockholms Handelskammare.

Annons
Annons
Annons