Annons

Jonas Nordin:Arns svärd tveeggat för historieämnet

Jan Guillous berättelser om Arn kan väcka elevernas intresse för gamla tider och stimulera en historiemedvetenhet. Det skriver Carina Renander i en avhandling. Men att värdera skrönor högre än sanningen riskerar att ge en lyckad operation men en död patient.

Under strecket
Publicerad

Regeringen har tillsatt en gymnasieutredning med uppgift att arbeta fram en ny läroplan som skall börja fungera 2010. Den reform som initierats av socialdemokraterna och som vid kommande halvårsskifte bland annat skulle ha gjort historia till ett kärnämne i gymnasieskolan, återkallades som bekant av regeringen i höstas. Vilken ställning historieämnet får med det nya förslaget återstår att se, men det är nog många som kommer att ha synpunkter på de reformerade utbildningsprogrammens utformning och innehåll den närmaste tiden.

En idé levereras i en licentiatavhandling från den nationella forskarskolan i historia i Lund skriven av
Carina Renander: Förförande fiktion eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och historiedidaktik (329 s). Hennes förslag är att Jan Guillous Arn-böcker gärna kan bilda utgångspunkt i historieundervisningen. Utgångspunkten är att dessa är populära, lättfattliga och uppbyggda efter klara pedagogiska strukturer. Det bakomliggande syftet är att bibringa eleverna ett historiemedvetande. Att undervisa om den medeltida världen är alltså inte den primära avsikten även om det är en positiv bieffekt.

Annons
Annons
Annons