Hela denna artikel är en annons

Arlas satsning som förändrar mjölkbranschen

Arlas nya klimatberäkningsprogram gör det möjligt för bönderna att se var på gården det finns möjlighet till förbättringar.
Arlas nya klimatberäkningsprogram gör det möjligt för bönderna att se var på gården det finns möjlighet till förbättringar.

Arlabönderna har länge arbetat för en ännu mer hållbar mjölkproduktion, och har kommit en bra bit på väg. För att accelerera arbetet ännu mer mot målet netto noll klimatavtryck, introducerades under 2020 ett nytt klimatberäkningsprogram.

– Här har vi en möjlighet att leda vägen för en verklig förändring i branschen, säger Karin Pasche, hållbarhetsansvarig med fokus på Arlas gårdar.

Med hjälp av klimatberäkningsprogrammet får varje gård fram ett klimatavtryck mer kilo mjölk, och får reda på vad de kan förbättra.

Med hjälp av klimatberäkningsprogrammet får varje gård fram ett klimatavtryck mer kilo mjölk, och får reda på vad de kan förbättra.

Tack vare Arlaböndernas arbete för en mer hållbar produktion har växthusgasutsläppen per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990.

Tack vare Arlaböndernas arbete för en mer hållbar produktion har växthusgasutsläppen per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990.

Med hjälp av klimatberäkningsprogrammet får varje gård fram ett klimatavtryck mer kilo mjölk, och får reda på vad de kan förbättra.

Med hjälp av klimatberäkningsprogrammet får varje gård fram ett klimatavtryck mer kilo mjölk, och får reda på vad de kan förbättra.

Miljö och hållbarhet är ständigt i fokus på Arlas gårdar, och redan i dag gör ett glas Arlamjölk runt hälften så stort klimatavtryck som mjölken globalt. Men fortfarande finns det saker kvar att göra. Därför har Arla lanserat ett klimatberäkningsprogram som gör det möjligt för bönderna att se var på gården det finns möjlighet till förbättringar.

– Varje gård får rådgivning efter sina egna förutsättningar och får veta vilka områden de kan jobba mer med. Det största klimatavtrycket sker på gårdarna om man ser mjölkens hela kedja från jord till bord – och här har vi en möjlighet att leda vägen för en verklig förändring i branschen, säger Karin Pasche.

Klimat, djur, resurser och natur – se Arlas strategi för en hållbar mjölkproduktionExtern länk
Med hjälp av klimatberäkningsprogrammet får varje gård fram ett klimatavtryck mer kilo mjölk, och får reda på vad de kan förbättra.
Tack vare Arlaböndernas arbete för en mer hållbar produktion har växthusgasutsläppen per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990.

Tack vare Arlaböndernas arbete för en mer hållbar produktion har växthusgasutsläppen per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990.

Informationen sparas i databas

Klimatberäkningarna går ut på att mjölkbönderna svarar på en stor mängd frågor om exempelvis antal djur på gården, foder, mjölkmängd, skördar, gödselhantering, el och förnybar energi och bränsle.

– Man tittar på alla delar av gården och får i slutändan fram ett klimatavtryck per kilo mjölk för varje gård. Gårdarna får ett resultat där de tillsammans med en rådgivare får reda på vad de kan förbättra och hur de ligger till i förhållande till andra, berättar Karin Pasche.

Efteråt sparas information om gårdarnas klimatdata i en stor databas, och det blir möjligt att dra lärdomar om vilka områden som Arla, bönderna och branschen behöver satsa på.

Det blir även möjligt för bönderna att följa sin utveckling och dela erfarenheter, tips och råd med varandra.

Tack vare Arlaböndernas arbete för en mer hållbar produktion har växthusgasutsläppen per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990.

Redan en bra bit på väg

Tack vare Arlaböndernas arbete för en mer hållbar produktion har växthusgasutsläppen per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990.

– Det övergripande målet framåt är att minska klimatavtrycket per kilo mjölk på gårdsnivå med 30 procent till år 2030 jämfört med 2015, och att uppnå netto noll klimatavtryck senast 2045, säger Karin Pasche.

Redan i dag har Arla Kos ekologiska sortiment netto noll klimatavtryck, vilket innebär att alla utsläpp av växthusgaser kopplade till mjölkprodukterna balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd.

I första hand handlar det om att få bort alla utsläpp så långt det är möjligt på gården och i hela värdekedjan. Det kan också handla om att klimatkompensera genom certifierade projekt i andra delar av världen eller att i framtiden kunna räkna in den kolinlagring gårdarna redan har, bland annat genom sin odling av gräs.

Lista: Böndernas åtgärder för att minska utsläppen på gårdarnaExtern länk
Annons
Annons
Annons