Hela denna artikel är en annons

Här gör de el – av kornas gödsel

Henrik Stenström ansvarar för verksamheten på Berte gård, där 250 kor förser Arla med mjölk.
Henrik Stenström ansvarar för verksamheten på Berte gård, där 250 kor förser Arla med mjölk.

En egen biogasanläggning omvandlar kornas gödsel till el. En anlagd våtmark bidrar till biologisk mångfald och energi från mjölkkylningen används till att värma upp vatten. På Berte gård lyfter bönderna miljötänket till nästa nivå.

– Det är ett ansvar vi har, både mot natur och konsument, att sträva mot att hela tiden bli ännu bättre, säger Arlabonden Henrik Stenström.

På Berte gård omvandlas kornas gödsel till biogas, som i sin tur gör mjölkproduktionen självförsörjande på el.

På Berte gård omvandlas kornas gödsel till biogas, som i sin tur gör mjölkproduktionen självförsörjande på el.

De betande korna håller landskapen öppna, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

De betande korna håller landskapen öppna, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Henrik Stenström ansvarar för verksamheten på Berte gård strax utanför Slöinge i Halland, där 250 kor förser Arla med mjölk. Tanken om hållbarhet har varit en viktig del av verksamheten länge, och de senaste åren har gården lagt in en extra växel i arbetet för en bättre miljö.

– Vi jobbar med miljöfrågan löpande, det är ingenting man blir färdig med. Vi frågar oss hela tiden vilka möjligheter vi har efter de förutsättningar som finns just nu, säger Henrik Stenström.

Lista: Böndernas åtgärder för att minska utsläppen på gårdarnaExtern länk

Egen biogasanläggning

Hösten 2016 byggdes en biogasanläggning på gården. Biogas är en fossilfri energikälla som kan användas till produktion av värme och el eller som fordonsgas, och är ett effektivt sätt att ta hand om restprodukter från bland annat jordbruket och hushållen.

På Berte gård omvandlas kornas gödsel till biogas, som i sin tur gör mjölkproduktionen självförsörjande på el.

På Berte gård omvandlas kornas gödsel till biogas, som i sin tur gör mjölkproduktionen självförsörjande på el.

I anläggningen på Berte gård omvandlas nu kornas gödsel till biogas, som i sin tur gör mjölkproduktionen självförsörjande på el.

– Det är ett väldigt smart sätt att ta vara på den gödsel som redan finns. Dessutom blir restavfallet en gödsel som är bättre och mer lättillgänglig för växterna, och den sprider vi sedan på åkrarna, säger Henrik Stenström.

På Berte gård omvandlas kornas gödsel till biogas, som i sin tur gör mjölkproduktionen självförsörjande på el.

Våtmark för biologisk mångfald

Nyligen anlade Berte gård även en våtmark tillsammans med två andra markägare, som bidrar till ett bättre klimat på flera sätt. Genom att den binder kol från luftens koldioxid fungerar den som en så kallad kolsänka, samtidigt som den minskar övergödningen till den närliggande Suseån och gynnar den biologiska mångfalden – det vill säga att växter, insekter, fjärilar och fåglar trivs och blir fler.

– Våtmarken är ett ypperligt sätt att dels fånga upp näringsläckage från marken, som en form av kvävefälla. Men den viktigaste aspekten är den biologiska mångfalden – änder och alla möjliga fåglar häckar där, säger Henrik Stenström.

Andra miljöinitiativ på gården är värmeväxlare som använder energi från kylningen av mjölken till att värma upp vatten, och fossilfritt bränsle för alla maskiner. Dessutom bidrar korna till att hålla betesmarkerna öppna.

– Korna betar på marker som normalt är svårskötta, där det är stenigt med träd och buskar. Djuren håller landskapen öppna så att de inte växer igen, och det gynnar artrikedomen, insekterna, fåglarna och växterna.

De betande korna håller landskapen öppna, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

De betande korna håller landskapen öppna, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Netto noll klimatavtryck innan 2045

Arlas övergripande klimatmål är att nå netto noll klimatavtryck senast 2045. Det betyder att utsläpp av växthusgaser balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd.

Eftersom merparten av Arlas klimatpåverkan kommer från själva mjölkproduktionen, har Arla lanserat ett klimatberäkningsprogram som gör det möjligt för bönderna att se var på gården de största utsläppen sker. Informationen sparas i vad som kommer att bli en av världens största klimatdatabaser, och som gör det möjligt att dra lärdomar för utvecklingen av en ännu mer hållbar mjölkproduktion.

Vad kan du om klimat och miljö? Testa dig själv här!Extern länk
De betande korna håller landskapen öppna, vilket gynnar den biologiska mångfalden.
Annons
Annons
Annons