Recension

Arkitektur bortom byggandetArkitektur som teori

IDÉVERK. Arkitekturbiennalen i Venedig handlar i år mer om själva begreppet arkitektur än om byggnader. Det blir mycket teori och ny teknik men de få verk där människan syns är de som ­berör mest.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns två sätt att se på arkitektur: Å ena sidan som byggnader, å andra som idéer. Den första sidan är bred. Byggandet lägger varje dag nya hus och områden till det rika flöde som kräver ständiga studier för att förstås och tolkas. Den andra sidan är smal och lever mest genom texter och obyggda projekt. Ibland kan en fåra sina fullständigt när en tidskrift försvinner eller när kraften i en röst klingar av. I brist på en byggd verklighet att diskutera, måste sådana diskussioner om vad arkitektur kan eller bör vara, lita till sina egna konstruktioner.

Årets arkitekturbiennal i ­Venedig är en sådan konstruktion. Under utställningsgeneralen Aaron Betskys tema Out there: Architecture beyond building visas över hundrafemtio tolkningar av begreppet arkitektur. Installationer vilka som regel inte besudlas av vare sig regelverk, funktioner eller behov. Det är inga utopier, inte ens visioner om vart arkitekturen är på väg, utan försök att komma in under dess skinn. Något som Betsky menar att byggnaden sällan gör. Ruinen kanske, men inte dagens komplexa strukturer som bara delvis formats av arkitekten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons