Annons

Arkitekterna slår tillbaka: ”Lyft blicken”

KULTURDEBATT | Restaureringen av Nationalmuseum har varken gjort historien mindre närvarande eller mindre synlig. Många av våra insatser har varit just så reaktionära som Thomas Steinfeld önskar, skriver arkitekterna i en replik på dennes debattinlägg.

Thomas Steinfeld svarar direkt här nedan.

Under strecket
Publicerad

Arkitekten Gert Wingårdh försvarar renoveringen av Nationalmuseum som Thomas Steinfeld kallar respektlös.

Foto: SvD
Foto: Staffan Löwstedt
Efter reklamen visas:
Följ med in på nya Nationalmuseum

Thomas Steinfeld ser ett ignorant högmod gentemot tiden i vårt arbete med Nationalmuseum (SvD 31/10). De spår som skulle kunna ha berättat om vad byggnaden genomlevt har tvättats bort och den rena ytan saknar historiskt djup, menar han. Att respektera alla lager som lagts på varandra har varit en restaureringsideologisk grundsats ända sedan den brittiske konstkritikern John Ruskin beskrev värdet av slitaget på de stenar som byggt Venedig, just vid samma tid som Nationalmuseums arkitekt Friedrich August Stüler vände sig mot samma stad för att finna en modell för palatset vid Strömmen i Stockholm. Visst har vi tagit bort många av husets nödlösningar, men historien har för den sakens skull inte nödvändigtvis blivit varken mindre synlig eller mindre närvarande. Många av våra insatser har varit just så reaktionära som Steinfeld önskar. Men trots omfattningen har resultaten blivit så subtila att få besökare lägger märke till dem. Låt oss därför peka ut ett par.

Annons
Annons
Annons