Annons

”Arkitekterna har inte oinskränkt makt”

Benjamin Mandre.
Benjamin Mandre. Foto: Pressbild

Det är inte sant att svenska arkitekter överlag inte skulle vara villiga att diskutera ideal och att ifrågasätta modernismen. Det stämmer inte heller att arkitekterna har all makt i byggprojekten, skriver Benjamin Mandre i en replik.

Under strecket
Publicerad

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 26/1 lyfter frilansjournalisten Joakim Rådström fram arkitekternas förstockade, modernistiska stilideal som huvudskäl till den låga kvaliteten i dagens arkitektur.

Visst har Rådström rätt i att efterkrigstidens storskaliga bebyggelse ibland visat sig problematisk. Men är frågan verkligen estetisk? Och är den ens relevant i dag? Ända sedan bostadsområdet Pruitt-Igoe i Missouri jämnades med marken i mitten på 1970-talet – en händelse som ibland anses vara modernismens slutpunkt – är ”miljonprogrammets” problem något som både diskuterats och beforskats ingående. Ofta har det handlat just om huruvida svaren finns att hitta i modernismens själva arkitektur eller om det snarare är socioekonomiska orsaker som ligger bakom.

Annons
Annons
Annons