X
Annons
X

Arkeologerna gräver guld

Det syns inget på marken, men ligger guld i jorden. I Vittene utanför Trollhättan hittades plötsligt en guldring i jorden. I Slöinge i Halland dök några glaspärlor upp ur åkern under höstplöjningen och vid grävningar kom också en mängd guldbleck i dagen.

Vilka var dessa guldets folk i Vittene och guldgubbarnas härskare i Slöinge? Under senare år har flera spännande forntida maktcentra grävts ut i Sverige. Idag börjar forskarna se sambanden.
I det land som ännu inte var Sverige härskade mäktiga hövdingar. Arkeologerna berättar om män som satt på sina gårdar som sin tids pampar och styrde över handel, politik och religion. De slog sig ned vid viktiga geografiska knutpunkter där de kunde kontrollera handeln, och där styrde de med hjälp av sin familj, sin ätt och sina följen.
I pråliga kläder och med de granatblänkande svärden vid bältet härskade de över folket i bygden runtomkring och skålade i glasbägare på gillena. Hirden hölls vänligt sinnad med dyrbara gåvor och slavarna tjänade i hushållet och ute på gården. Borta i smedjan smidde eldens tämjare verktyg och vapen, i verkstäderna tillverkades pärlor och smycken, alltmedan kvinnorna vävde ståtliga textilier som makteliten kunde stoltsera i.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X