Arkelstens resa är olämplig

Mutexperten Claes Sandgren om Sofia Arkelstens bjudresa: Arkelsten kan visserligen sätta sin prestige åt sidan genom att betala tillbaka ett belopp motsvarande värdet av förmånen, men förtroendeskadan kan inte helt repareras.

Under strecket
Publicerad

Claes Sandgren skriver på Brännpunkt om Sofia Arkelstens bjudresa.

Foto: SCANPIX
Annons

Det är av stort värde att företrädare för näringslivet och ledande politiker kan utbyta information och lära av varandra. Resor och andra arrangemang som anordnas i ett sådant syfte är därför välkomna. Det kan leda till bättre beslut på ömse håll. Men politiker som deltar i sådana arrangemang måste vara medvetna om vikten av att umgänget med näringslivet sker i former som inte kan äventyra deras integritet.

Det är mot den bakgrunden som Sofia Arkelstens (M) resa – finansierad av bolaget Shell – framstår som olämplig. Accepterar en riksdagsledamot en förmån av ett företag kan det skada förtroendet för riksdagen också om ledamoten inte tar några ovidkommande hänsyn i sitt beslutsfattande eller opinionsbildning. Risken för en sådan förtroendeskada är särskilt påtaglig om företaget är verksamt inom ledamotens ansvarsområde, vilket tycks gälla Shell. Det räcker att allmänheten misstänker att ledamoten kan komma att gynna företaget eller dess bransch för att förtroendet för politiken ska rubbas. Arkelsten kan visserligen sätta sin prestige åt sidan genom att betala tillbaka ett belopp motsvarande värdet av förmånen, men förtroendeskadan kan inte helt repareras.

Annons
Annons
Annons