Ärkebiskopen: Fel att resa stängsel mot andra i nöd

Oron över att våra välfärdssystem ska skadas av trycket i samband med flyktingkrisen är förståelig. Men att resa stängsel för att skydda det egna välståndet från ­andras nöd kan inte vara en väg för ett Europa som gärna refererar till kristna värderingar, skriver ärkebiskop Antje Jackelén samt Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin, kyrkostyrelsen.

Under strecket
Publicerad

Flyktinglägren växer och den humanitära situa­tionen blir allt outhärdli­gare, särskilt för barnen, skriver representanter för Svenska kyrkan. Bilden visar ett flyktingläger på gränsen mellan Makedonien och Serbien, ­nära byn Tabanovce.

Foto: Boris Grdanoski/AP

Ärkebiskop Antje Jackelén

Foto: Lars Pehrson
Annons

I torsdags gick remisstiden ut för regeringens förslag att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Svenska kyrkan är i sitt remissvar kritisk till förslaget. Vi anser att regeringens resonemang innebär en oroande utveckling av svensk asyl- och flyktingpolitik. Mänskliga rättigheter riskerar att urholkas.

Ett lands lagstiftning är inte bara ett redskap för att organisera och reglera. Den kan också ses som ett uttryck för de värderingar och den människosyn som samhället vilar på och vill stå för. Nya lagar och ändringar i lagstiftningen är alltså inte bara en ­fråga om teknikaliteter, utan förmedlar det ethos som landet vill omfatta. Detta är en fråga som en kristen kyrka ska ha en särskild blick för.

Annons
Annons
Annons