Ärkebiskopen: Barn har rätt till andlig utveckling

Tanken att barn inte skulle kunna tillgodogöra sig religion står i strid med kristen tradition och erfarenhet. Till barnets rätt till andlig utveckling hör – förutom tillgång till heliga rum, riter, seder och bruk – också tillgång till skatten av berättel­ser, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.

Under strecket
Publicerad
Mänsklig växt och mognad är bero­ende av materiell standard och intellektuellt arbete. Men varken plånboken eller förnuftet räcker hela vägen, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.

Mänsklig växt och mognad är bero­ende av materiell standard och intellektuellt arbete. Men varken plånboken eller förnuftet räcker hela vägen, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.

Foto: Lars Pehrson
Annons

Sverige har undertecknat Barnkonventionen. I artikel 27 fastslås rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och ­sociala utveckling. Att tillgodose dessa rättigheter ses i vårt land som en samhällsfråga – i vart fall när det gäller hälsovård och utbildning. Ingen politiker skulle komma på tanken att säga att det är en fråga av rent privat karaktär. Med rätta tar vi för givet att det angår hela samhället att barnen får sina ­fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda. Beträffande den andliga och till viss del även den moraliska utvecklingen däremot är situationen mer förvirrad. Ofta sägs det att framför allt religiösa frågor endast hör till den privata sfären.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons