Annons
X
Annons
X

Arguspriset till Christer Åsberg

Av Spektra, TT

Årets Arguspris för humaniora går till professor Christer Åsberg från Uppsala. I juryns motivering framhålls hans förmåga att förena ”vetenskaplig källkritik och elegans, självständighet och originalitet, samt ett personligt och humoristiskt tonfall” i sina texter.

Priset på 100 000 kronor delas ut av Kungliga humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala. Det ska enligt stadgarna gå till någon som har manifesterat humanioras värde och betydelse för den bredare allmänheten.

Christer Åsberg var huvudsekreterare i Bibelkommissionen som arbetade med nyöversättningen av Bibeln från 1970-talet och fram till 2001. Han blev teologie hedersdoktor i Uppsala 1982 och professor 2000. Åsberg har också hållit ett otal föredrag och skrivit artiklar om exempelvis Erik Axel Karlfeldt, Alf Henrikson och Lars Wivallius.

Annons
X

Stockholm TT Spektra

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X