X
Annons
X

Argumentationen för ekoodling är osaklig

De miljöfördelar med ekologiskt lantbruk som Johanna Björklund tar upp i sin replik 17/7 på vår artikel den 12/7 är i många stycken osakligt grundade:

Beträffande biologisk mångfald visar forskningen att förekoms-ten av varierade biotoper som betesmarker, skogsbryn etcetera betyder mer än valet av odlingsform.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X