X
Annons
X
Recension

Övervakad. Elektroniska fotspår och snokarsamhället Argument för en ny etik i "snokarsamhället"

I slutet av oktober i år hölls ett nationellt seminarium om den personliga integriteten vid Swedish Institute for Computer Science. Seminariet sammanfattades av nestorn inom svensk integritetsforskning, professor Peter Seipel, som konstaterade att vi nu ser en trötthet i diskussionen om integritetens framtid som stammar ur åratal av närmast resultatlös forskning, debatt och diskussion kring datorernas inverkan på medborgarens privata sfär.
När nu it-konsulten Pär Ström kommer ut med boken Övervakad. Elektroniska fotspår och snokarsamhället, är det emellertid med allt annat än trötthet som han kastar sig över frågorna om personlig integritet. Han är engagerad, ibland på gränsen till alarmistisk, och manar till kamp för rätten till en privat sfär. Det rör sig om en omfattande kamp: mot både offentlig sektor, företag och andra privatpersoner i vad Ström kallar det framväxande ”snokarsamhället”.

Ströms bidrag till diskussionen är både välkommet och viktigt. I Sverige har vi inte på länge haft någon popularisator av diskussionen om den personliga integriteten. Visserligen har vi haft turen att ha debattörer som Jan Freese, som har gjort betydande insatser för diskussionen om den personliga integriteten, men Freese var som mest aktiv i samband med tillkomsten av den första svenska datalagen 1973 och ett tiotal år därefter. På sistone har mycket av diskussionen om den personliga integriteten i Sverige förts i mindre sällskap.
Internationellt är läget delvis ett annat. I USA finns till exempel ett stort antal böcker om integritet skrivna för en intresserad allmänhet. Dessa, visserligen ofta sensationssökande, böcker har en bred publik och gör mycket för att skapa en allmän medvetenhet om risker och problem i utvecklingen av informationssamhället. Det är delvis till denna amerikanska tradition som Ström nu ansluter sig med uppseendeväckande exempel och varnande berättelser om hur olika personer drabbats av
otäcka integritetskränkningar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X