Årets jakt ska noga utvärderas

VARGJAKTEN En okontrollerad ökning av genetiskt svaga vargar hotar på sikt hela vargstammen. Regeringen tar därför krafttag för en friskare vargstam med en lägre tillväxt genom skyddsjakt. Men med rätt att jaga följer också ansvar, skriver miljöminister Andreas Carlgren.

Under strecket
Publicerad
Med rätt att jaga följer också ansvar, skriver miljöminister Andreas Carlgren. Bilden visar vargar på Skansen i Stockholm.

Med rätt att jaga följer också ansvar, skriver miljöminister Andreas Carlgren. Bilden visar vargar på Skansen i Stockholm.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX
Annons

Många har de senaste dagarna engagerat sig för vargarna i Sverige. Det välkomnar jag! Debattens vågor har gått höga, men låt det inte skymma den breda enigheten om att Sverige ska ha en långsiktigt uthållig vargstam. För att få det måste vargen kunna samexistera med andra djur och med människan, och vargstammen kunna utvecklas med fler friska individer. Detta är målet med regeringens nya rovdjurspolitik.

Det finns mycket starka och legitima motstående intressen i vargfrågan. Regeringen vill skapa förutsättningar för respekt och förståelse mellan de olika intressena. Det gagnar vargen långsiktigt och ger acceptans för dess existens i faunan. När tonen höjs tvingas ytterligheterna fram. Där har vi alla ett ansvar. Förloraren riskerar annars vara vargen. Vargfrågan löses inte genom vare sig krav på ”ett par tusen vargar i Sverige” eller krav på att skjuta bort alla vargar ur skogen.

Annons
Annons
Annons