Annons

Årets böcker

Böcker är pålitliga vänner, inte alltid vänligt sinnade mot oss, inte alltid barmhärtiga då de – plötsligt – kan visa sig avslöja eller reta sina läsare… Men trofasta; de finns där, och på nytt och på nytt. Så här i bokårets sista dagar påminner 47 av SvD:s medarbetare om sina favoritböcker under året – som en hälsning till läsarna. Varsågod – friska upp minnet med 141 av årets titlar!

Under strecket
Publicerad

Några av de böcker som SvD:s medarbetare gillar ur årets bokflod.

Några av de böcker som SvD:s medarbetare gillar ur årets bokflod.

Några av de böcker som SvD:s medarbetare gillar ur årets bokflod.
Några av de böcker som SvD:s medarbetare gillar ur årets bokflod.

Sigrid Kahle
Tre nya böcker lyfter högt över mediabruset och mutar in större världar och visioner:
Boken. Platsens gårdag nu, där poeten Adonis nedstiger i den arabiska historien och visar att poesi är en motståndskraft mot grymhet och förtryck.
Oceanen, där Göran Sonnevi med oceanens böljande rytm i sviter och kortare dikter omfattar det mesta som sker och tänks i världen just nu i ett kosmiskt helhetsgrepp.
Den nya kvinnostaden, där Nina Burton på utsökt prosa gestaltar musikens, konstens och vetenskapens skapande kvinnor från medeltiden till vår tid och visar vilka hinder de trotsat, vilken styrka och tur det har krävt och vilka lysande förebilder de är.

Annons
Annons
Annons