Annons

Arbetstagares rätt ska vara lika för alla

Tyvärr tycks intresset för att hitta ett regelverk för arbetskraftsinvandring som åtnjuter brett politiskt stöd vara svalt. Partierna rör sig snarare bort från varandra. Men om dagens grundregler faktiskt följs, behövs inte arbetsmarknadsprövning införas, skriver Eva Nordmark, TCO.

Under strecket
Publicerad

Den fria rörligheten, som ger en möjlighet att arbeta eller studera i ett annat EU-land, är en av EU-samarbetets grundstenar och bra både för den enskilde individen och för Europas utveckling. En av nycklarna till den fria rörligheten är likabehandling. Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet ger både tillträde till jobb i andra EU-länder och i grunden har samma rättigheter som värdlandets egna medborgare. Likabehandling ger den fria rörligheten legitimitet.

Men kopplingen mellan fri rörlighet och likabehandling ifrågasätts nu från flera håll. Den brittiska regeringen har deklarerat att den kommer att göra det svårare för EU-medborgare att kvalificera sig för socialförsäkringar och att den vill inskränka den fria rörligheten för arbetstagare och personer. Detta trots att hotet om ”social turism” gång på gång har visat sig vara falskt eller överdrivet. TCO anser att detta vore fel väg att gå.

Annons
Annons
Annons