Annons

Arbetsplatser är inte arenor för att utöva tro

Publicerad

Det kan låta sympatiskt och tolerant att hävda vårdpersonalens ”rätt till samvetsfrihet”, som Christina Doctare, Bengt Malmgren och Tomas Seidal gör på Brännpunkt 21
**/**10. Men hur förhåller sig rätten till samvetsfrihet till andra rättigheter? Och hur långt kan individen hävda en rätt att få sina övertygelser tillgodosedda på arbetsplatsen?

Antag att all vårdpersonal på ett visst sjukhus skulle se det som oförenligt med deras samvete att utföra aborter. Vad händer då med kvinnors rätt att få en abort utförd? Ska en kvinna behöva leta upp ett annat sjukhus där personalens etiska övertygelser stämmer överens med den rätt som lagen ger henne att få en abort utförd? Vad är i så fall aborträtten värd, om enskilda personer inom vårdsektorn ges vetorätt mot att utföra ingreppet?

Annons
Annons
Annons
Annons