Annons

Granskning: Säkerheten brister på nya vindkraftverk

Nya vindkraftverk uppfyller inte de säkerhetskrav som ställs, visar en granskning av Arbetsmiljöverket. Det kan vara att fallskyddsutrustning saknas eller att hissen inte är säkrad.

– Samtliga som granskats har brister, vissa har få medan andra är direkt farliga. I längden kan det få stora konsekvenser, säger arbetsmiljöinspektören Magnus Henriksson.

Under strecket
Publicerad
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1
Foto: Johan Nilsson/TT

De första vindkraftverken togs i drift i Sverige i början på 1980-talet. Men inte förrän nu, nära 30 år senare, gör Arbetsmiljöverket sin första tillsyn ute på verken för att kontrollera om de grundläggande hälso- och säkerhetskraven uppfylls. Totalt granskas 25 stycken som inte är mer än tre år – både vindkraftverken som maskin och arbetsmiljön för de anställda.

Annons
Annons
Annons