Annons

Arbetsmiljö på undantag

Efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet den 1 juli 2007 har de öronmärkta pengarna till forskning om arbetslivet minskat kraftigt. Men när det gäller arbetsmiljön har forskningspengarna minskat i många år. Nu kommer varningar om att det kan leda till en sämre arbetsmiljö.

Under strecket
Publicerad

Läget för svensk arbetslivsforskning just nu har kartlagts i en färsk rapport från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Det är en av de större finansiärerna till forskning inom arbetsliv, folkhälsa och socialvetenskap.

Nivån på den svenska forskningen om arbetslivet har i flera utvärderingar hamnat i världstopp. Till det finns flera skäl. Sverige har många offentliga register av hög kvalitet och en tradition av öppenhet. Forskarna är välkomna att göra studier på arbetsplatserna, vilket inte är en självklarhet i alla länder. Det har också funnits en stor grupp forskare och kopplingen mellan forskning och arbetsliv har fungerat bra.

Annons
Annons
Annons