Annons

Arbetsmarknadens villkor blir mer olika

Bilden av en tudelad arbetsmarknad är tydlig. Vissa löntagare, ofta med kortare utbildning, får allt sämre möjligheter i arbetslivet. Klyftorna ökar och en maktförskjutning sker till arbetsgivarnas fördel, skriver Thomas Carlén och Ulrika Vedin, LO, och Sven Ljung, Byggnads.

Publicerad
Polariseringen innebär en maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel, skriver Thomas Carlén och Ulrika Vedin, LO, och Sven Ljung, Byggnads, som vill se en tydlig facklig strategi och politisk handlingskraft.
Polariseringen innebär en maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel, skriver Thomas Carlén och Ulrika Vedin, LO, och Sven Ljung, Byggnads, som vill se en tydlig facklig strategi och politisk handlingskraft.

Vissa löntagargrupper får allt sämre möjligheter till en trygg förankring i arbetslivet. Det gör att klyftorna på arbetsmarknaden ökar. Om inget görs för att motverka otryggheten i arbetslivet riskerar klyftorna att bli än större. I den första rapporten från LO:s förbundsgemensamma utredningsprojekt
Arbetsmarknaden efter krisen identifieras tre områden där arbetsgivarnas ökade krav på löntagarna splittrar arbetsmarknaden.

Polariseringen innebär en maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel, skriver Thomas Carlén och Ulrika Vedin, LO, och Sven Ljung, Byggnads, som vill se en tydlig facklig strategi och politisk handlingskraft.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons