Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Cecilia Axelsson: Arbetslösheten kommer att öka

Den värsta varselvågen kan vara över och konjunkturen väntas vara på väg att bottna. Men jobbkrisen är bara i sin början och den redan höga arbetslösheten kommer att öka. Det är ett mycket tufft år på arbetsmarknaden som väntar.

Det finns enstaka ljusglimtar, om man letar noga. Det senaste inköpschefsindexet för tjänstesektorn steg i december och närmade sig 50-strecket som indikerar tillväxt. En enstaka mätning räcker inte för att visa en trend. Men det är ändå positivt att optimismen steg något när det gäller företagens förväntade produktion, konstaterar Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson.

Antalet varsel i december var klart lägre än tidigare under hösten. En positiv signal i rätt riktning, vågade sig Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson på att säga, med reservationen att det inte går att dra några slutsatser av en enda månad.

Många kommer med stor spänning att följa konjunktursignalerna i olika index och barometrar under våren för att få besked om vart vi är på väg. Det blir en rysare inte minst för finansminister Anders Borg, som redan har signalerat att det kommer förslag om nya krisinsatser i vårpropositionen.

Annons
X

Det handlar om att skruva lite mer på kranen med traditionella arbetsmarknadsåtgärder som fler utbildnings- och praktikplatser. Men det är också uppenbart att regeringen har stora förhoppningar på att förhandlingarna om den så kallade jobbpakten med särskilda introduktionsavtal för unga ska gå i lås under våren. I Anders Borgs spåkula ska det ge 30 000 nya jobb. Om parterna levererar kommer avgifterna till a-kassan att sänkas till en hundralapp, lovade statsminister Fredrik Reinfeldt i Agenda nyligen.

Nya utspel kommer det säkert att bli. För även om konjunkturnedgången, som prognosmakarna tror, bottnar snart så väntar ingen snabb uppgång. Tvärtom. Det tar många år innan svensk ekonomi är i balans eftersom lågkonjunkturen är djup, varnar Konjunkturinstitutet. Och även när tillväxten så sakteliga tar fart fortsätter nedgången på arbetsmarknaden. Där kommer effekterna alltid med eftersläpning. Arbetslösheten ökar i år till 8,3 procent och fortsätter ytterligare någon tiondel upp 2014, bedömer KI.

Strax före jul fick finansminister Anders Borg också krypa till korset och revidera sin tidigare alldeles för optimistiska prognos. Tillväxten skrevs upp och arbetslösheten ner. Nu beräknas arbetslösheten bli 8,2 procent i år och 8,3 procent valåret 2014. Ett tungt bagage för alliansen, som vann makten 2006 på arbetslinjen. Då var arbetslösheten 6,6 procent.

Problemet för regeringen är att mycket lite talar för att det hjälper att ösa på med mer arbetsmarknadspolitik. ”Det vet vi från alla länder. När man väl har fått upp arbetslösheten har arbetsmarknadspolitiken begränsade effekter”, säger ekonomiprofessor Lars Calmfors.

Penningpolitiken har större direktverkan. Fortsatta räntesänkningar är också allmänt väntade under våren, kanske redan vid Riksbankens möte i februari. Och ska det bli fart på hjulen i ekonomin räcker inga halvmesyrer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén har efterlyst sänkningar ända ner till 0,25 procent, i flera steg.

Jobbkrisen kommer att dominera dagordningen länge och påverkar också maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har guldsitsen i den avtalsrörelse som just börjat. Och ute på företagen blir avtalen om lägre lön och arbetstid allt vanligare, trots att facken stretar emot.

Experterna svarar

 1. När bottnar konjunkturnedgången?
 2. Hur går det med jobben i år?
 3. Vad borde Anders Borg göra nu?
Foto: SCANPIX

Robert Bergqvist, chefsekonom SEB

 1. Jag tror att vi är ganska nära botten ur ett tillväxtperspektiv nu och sedan gradvis tar oss upp till en bättre tillväxt. Förutsättningen är att hushållen konsumerar och att företagen investerar. Hushållen kommer att ha god köpkraft med löneökningar på 2,5 - 3 procent och nästan ingen inflation. Det stora frågetecknet är om de väljer att konsumera eller att dra upp sparandet.
 2. Arbetsmarknaden brukar släpa efter minst ett halvår och vi tror att arbetslösheten fortsätter att stiga. Vi kanske landar på 8 - 8,5 procent i början av 2014. Därefter hoppas vi att den kan börja komma ner.
 3. Det viktiga är att politikerna visar att de har en handlingsplan för arbetsmarknaden. Oro över den stigande arbetslösheten kan göra att hushållen inte väljer att konsumera. Det behövs också åtgärder för att öka arbetskraftens rörlighet och kompetens.
Foto: PETER NERSTRÖM

Jesper Hansson, prognoschef Konjunkturinstitutet

 1. Vår bedömning är att konjunkturen bottnar kring mitten av 2013. Vändningen bygger på att hushållens och företagens förtroende i Sverige och Europa börjar öka. Hushållen måste få förtroende för att det värsta är över i eurokrisen och att en vändning är i sikte för arbetslösheten, även om den fortsätter att öka.
 2. Varseltalen har gått ner lite, men kommer nog att ligga kvar på en hög nivå åtminstone mars och april ut. Sysselsättningen faller lite svagt och arbetslösheten fortsätter att öka ända till mitten av 2014 enligt vår senaste prognos. Under andra halvåret i år tror vi att tillförsikten kommer att öka i både Sverige och Europa och att tillväxten börjar öka lite snabbare. Varslen går ner och arbetsmarknaden försämras inte lika snabbt.
 3. Om vår prognos slår in och tillväxten börjar växa snabbare igen under andra halvåret 2013, då är det inte motiverat att göra stora åtgärder i vårbudgeten.
Cecilia Hermansson lämnar jobbet som chefsekonom på Swedbank. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Cecilia Hermansson, chefsekonom Swedbank

 1. Vi förutser att vi har det största fallet bakom oss, under det fjärde kvartalet förra året, och att det sker någon form av stabilisering. Sannolikt kommer det att bottna under det här kvartalet. Under andra halvåret i år får vi en något bättre utveckling i både Europa och Sverige. Men uppgångarna blir inte lika starka som vanligt, framför allt inte i Europa, som ju också påverkar oss.
 2. Det kommer att vara osedvanligt tufft på arbetsmarknaden framöver. Den kommer inte att hänga med i uppgången. Arbetslösheten fortsätter troligen att stiga större delen av 2013 till kanske 8,3 procent. 2014 kan den minska marginellt. Det blir tungt att få tillbaka jobben. Nyckeln blir väldigt mycket tjänstesektorn.
 3. Det står helt klart att det pågår en strukturomvandling med industrijobb som försvinner. Det viktigaste är att underlätta den och då handlar det mycket om omskolning och kompetensutveckling. Och att sektorer med brist på personal får tillgång till rätt kompetens.
Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 3
Foto: PETER NERSTRÖM Bild 2 av 3

Cecilia Hermansson lämnar jobbet som chefsekonom på Swedbank.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X