Annons
X
Annons
X

Arbetslösheten i fokus till valet

För att bekämpa arbetslösheten effektivt är det i grunden några saker som krävs. Vi ska ha ordning och reda i statsfinanserna. Vi ska investera för framtiden. Vi ska se till att ungdomar inte går långtidsarbetslösa, skriver Magdalena Andersson och Mikael Damberg, Socialdemokraterna.

Vi vill vara mycket tydliga med att vi inte kommer att höja skatten för låg- och medelinkomsttagare om vi vinner valet nästa år. Vår färdplan är inte att allt ska se ut som det gjorde år 2006, skriver Magdalena Andersson och Mikael Damberg.
Vi vill vara mycket tydliga med att vi inte kommer att höja skatten för låg- och medelinkomsttagare om vi vinner valet nästa år. Vår färdplan är inte att allt ska se ut som det gjorde år 2006, skriver Magdalena Andersson och Mikael Damberg. Foto: YVONNE ÅSELL

BRÄNNPUNKT | ALMEDALEN

Regeringens inriktning har varit ensidig: I varje givet läge gäller sänkt skatt. Högkonjunk­tur – sänkt skatt. Låg­konjunktur – sänkt skatt.
Magdalena Andersson och Mikael Damberg

I dag är sista dagen på årets Almedalsvecka. Vi vill blicka framåt: Vad bör det politiska samtalet fokusera på det kommande året? För oss socialdemokrater är svaret arbetslösheten. Inget annat samhällsproblem är mer angeläget för oss och ingen annan fråga innefattar lösningen på så många andra utmaningar. Inte minst för att fler jobb ger människor självkänsla, kollegor, och den ekonomiska friheten att leva ett bättre liv utifrån sina önskningar, drömmar och intressen.

När Moderaterna fick regeringsmakten sade de att det var på jobben de skulle utvärderas. Arbetslösheten har nu stigit kraftigt både jämfört med hur det såg ut i Sverige år 2006 och mer än i jämförbara EU-länder. Detta trots att Sveriges ekonomiska läge var extremt starkt när regeringen tillträdde. Det finns helt enkelt inget utrymme för bortförklaringar. Sverige hade bättre förutsättningar än omvärlden för ett antal år sedan, men har lyckats sämre. Mer än 400000 arbetslösa står som ofrivilliga vittnen till detta.

Annons
X

Vi vill vara mycket tydliga med att vi inte kommer att höja skatten för låg- och medelinkomsttagare om vi vinner valet nästa år. Vår färdplan är inte att allt ska se ut som det gjorde år 2006. Att människor har fått mer i plånboken genom jobbskatteavdragen är bra. Samtidigt bör alla partier vara ärliga med att avdragen inte har skapat de jobb som utlovats. Arbetslösheten har stigit och elevernas kunskapsresultat sjunkit. Det talar för att prioriteringarna i framtiden måste vara annorlunda än de som styrt sedan 2006.

Regeringens inriktning har varit ensidig: I varje givet läge gäller sänkt skatt. Högkonjunktur – sänkt skatt. Lågkonjunktur – sänkt skatt. Alla andra konjunkturlägen – sänkt skatt. Nu har regeringen sänkt skatten med ungefär 120 miljarder kronor. Det betyder att investeringarna har halkat efter. Vägvalet står mellan fortsatta skattesänkningar eller investeringar i jobb, skola och infrastruktur.

Låt oss här beskriva detta vägval: I stället för ett 5:e, 6:e, 7:e och 8:e jobbskatteavdrag skulle Sverige kunna göra motsvarade satsningar för att höja kunskapsresultaten och bekämpa arbetslösheten. Varför inte en skolsatsning 1, 2, 3 eller 4?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En sådan inriktning skulle stärka Sverige för framtiden. Det skulle stärka lärarnas förutsättningar att ge varje elev de kunskaper som krävs för att Sverige ska bli internationellt ledande som kunskapssamhälle. Vi skulle ha möjlighet att tillhandahålla den utbildning och de erfarenhetsgivande jobb till arbetslösa som krävs för att de ska kunna etablera sig varaktigt på arbetsmarknaden.

  Inom skolan finns en stor outnyttjad potential. Lärandet för de yngsta barnen – som forskningen också visar är det viktigaste – kräver bättre kvalitet i förskola och förskoleklass och mindre klasser de första åren. Läraryrket ska vara ett framtidsyrke som både tillvaratar den fulla kraften hos dagens lärare och får fler att söka sig till yrket. Då krävs ordentliga satsningar. Gymnasieskolan måste reformeras för att återge yrkesutbildningarna den attraktivitet som regeringen slösat bort. Ska Sverige bli en världsledande kunskapsnation behövs såväl fler studieplatser som högre kvalitet i högskolans utbildningar.

  För att bekämpa arbetslösheten på ett effektivt sätt är det i grunden några saker som krävs. Vi ska ha ordning och reda i statsfinanserna. Vi ska investera för framtiden – i forskning, utbildning och infrastruktur. Vi ska se till att ungdomar jobbar eller pluggar – inte går långtidsarbetslösa. Vi måste se till att varje jobb som utlyses också kan tillsättas. Detta går hand i hand med våra utbildningssatsningar. Inte minst behöver Sverige fler yrkesskickliga ungdomar.

  Vi har högre ambitioner för Sverige. Samtidigt ställer vi krav på alla det berör. Den som inte klarar grundskolan måste gå på sommarskola. Den som inte klarar gymnasiet måste följa en utbildningsplan för att få stöd till sitt uppehälle. Den som är arbetslös måste aktivt söka arbete och delta i anvisad praktik, jobb eller kompetenshöjande insatser.

  Tänk ändå tanken vad denna kursändring – att bevara dagens jobbskatteavdrag för vanliga familjer, men prioritera investeringar framför ännu fler avdrag – skulle innebära för vårt land: Det skulle stärka våra förutsättningar att konkurrera globalt. Många fler människor skulle bli rustade så de kan arbeta, skaffa sig ett arbete och det skulle också skapa fler arbetstillfällen. Det är vägen framåt för Sverige. Vi har en stark och realistisk optimism inför detta, och därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

  MAGDALENA ANDERSSON (S)

  ekonomisk politisk talesperson

  MIKAEL DAMBERG (S)

  gruppledare i riksdagen

  Läs fler partiers debattartiklar Almedalen 2013:

  Annons
  Annons
  X

  Vi vill vara mycket tydliga med att vi inte kommer att höja skatten för låg- och medelinkomsttagare om vi vinner valet nästa år. Vår färdplan är inte att allt ska se ut som det gjorde år 2006, skriver Magdalena Andersson och Mikael Damberg.

  Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X