Annons

”Arbetslöshet kan ta fler levnadsår än covid-19”

Tunnelbana i London den 28 september. Storbritannien överväger hårdare restriktioner igen, men planerna möts också av protester.
Tunnelbana i London den 28 september. Storbritannien överväger hårdare restriktioner igen, men planerna möts också av protester. Foto: Guy Bell/Shutterstock/TT

Åtgärder för att minska risken för covid-19 har stora ekonomiska konsekvenser som påverkar folkhälsan. Arbetslöshet kan innebära fler förlorade levnadsår än covid-19 i många länder, skriver debattörerna Måns Rosén och Magnus Stenbeck.

Under strecket
Publicerad

Det är uppenbart att covid-19 pandemin har allvarliga hälsokonsekvenser för många människor vare sig man räknar dödsfall, sjukhusinläggningar, antal IVA-vårdade eller livskvalitet för de patienter som IVA-vårdats. Däremot är de totala folkhälsoeffekterna av åtgärder för att förhindra smittspridningen inte möjliga att uppskatta för närvarande. Konsekvenserna av ökad arbetslöshet eller fattigdom kan först mätas efter flera års uppföljning. Om vården av covid-19 patienter haft undanträngningseffekter på annan vård är också för tidigt att uttala sig om. Inte heller vet vi om en sämre samhällsekonomi leder till att resurserna för hälso- och sjukvård minskar.

Utvärderingar av tidigare epidemier som sars år 2003 och svininfluensan år 2009 visade att en del åtgärder för att minska smittspridningen påverkade ekonomin så starkt att folkhälsan totalt sett sannolikt försämrades som en följd av dessa åtgärder. Krav ställdes på att Världshälsoorganisationen (WHO) och Världshandelsorganisationen (WTO) skulle tillsätta en kommission för att se till att de negativa effekterna på internationell handel blev så små som möjligt. Inte mycket verkar ha hänt. Inom ramen för WHO finns också överenskommelser (International Health Regulations) mellan länder om hur pandemier ska hanteras. Men som Anders Tegnell sa i sitt sommarprogram så övergavs snabbt de överenskomna strategierna på grund av det politiska trycket av land efter land, gränserna stängdes och hela samhällen stängdes ned. Detta kan komma att medföra ännu allvarligare konsekvenser för folkhälsan än de som sågs efter sars och svininfluensan som båda kunde stoppas relativt snabbt.

Annons
Annons
Annons