Annons
X
Annons
X

Arbetslösa unga förtidspensioneras

Nästan dubbelt så många unga mellan 20 och 24 år lever i dag på aktivitetsersättning, tidigare förtidspension, som för åtta år sedan. Orsaken: de har inga jobb.

Av TT
(uppdaterad)

Regeringen vill nu utreda vad som kan göras för att för att få fler i arbete.

Enligt en rapport till Socialförsäkringsutredningen ligger arbetslöshet och dålig utbildning bakom ökningen, inte ökande ohälsa.

– Siffrorna visar på ett nederlag för regeringens arbetslinje, säger utredningens huvudsekreterare, Irene Wennemo, till Dagens Nyheter.

Annons
X

Låg utbildning, arbetslöshet och dåliga uppväxtvillkor leder till aktivitetsersättning, men den formella orsaken för 73 procent av ungdomarna är adhd, autism och Aspergers syndrom.

Regeringen vill reformera systemet med förtidspensioner för unga. Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) tillhör bara ungefär hälften av dem som får aktivitetsersättning den grupp som var tänkt att få den från början - personer med medfödd eller permanent nedsatt arbetsförmåga, som kanske behöver ersättning under hela livet. Med tanke på den gruppen vill regeringen gå varsamt fram med reformer, enligt Kristersson.

– Vi ska inte dra undan förtidspension för människor som aldrig kommer att ha en chans att försörja sig. Den andra gruppen skulle vi däremot med rätt insatser antagligen kunna göra mycket mera för, säger han.

Den ”andra grupp” som Kristersson syftar på är framför allt personer i förlängd skolgång och unga med olika typer av psykisk ohälsa. De utgör en allt större andel av de unga förtidspensionärerna och skulle kanske bland annat kunna bli hjälpta exempelvis av förändringar i studiemedelssystemet, eller genom att bättre instrument tas fram för att bedöma arbetsförmågan hos personer med psykisk ohälsa och genom att man hittar rätt sorts arbetsuppgifter för personer med psykiska diagnoser.

– Allt det här kommer att utredas, men jag tror att det kommer att ta flera år innan vi blir färdiga.

Att minska antalet unga som får aktivitetsersättning löser inga problem i sig, säger Jonas Olofsson, forskare och medförfattare till rapporten ”Förtidspensionering av unga” som ingår i Socialförsäkringsutredningen.

– För vart ska dessa människor ta vägen?

Att aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension, är ett dåligt alternativ för många unga är alla överens om, säger han. Det leder ofta till utanförskap, stigmatisering och ännu sämre hälsa.

– Men om man stryper aktivitetsersättningen, var hamnar de då? De alternativ som återstår är arbetsförmedlingen eller socialtjänsten, och enligt deras egna företrädare så har de inte så mycket att erbjuda. Det finns inte tillräckligt med resurser.

Enligt Jonas Olofsson finns en stor ökning av ohälsa i åldersgruppen 20-24 år, en ökning som inte finns i andra åldersgrupper. Trenden är densamma i andra jämförbara europeiska länder.

– Frågan är då om orsakerna till ökningen av antalet med aktivitetsersättning är medicinska eller om det snarare beror på socioekonomiska faktorer. Vi menar att mycket talar för det senare, att orsaken står att finna i hur dagens arbetsmarknad fungerar, på de krav arbetsgivarna har i dag och som ställer en viss grupp utanför. Exempel på sådant krav är gymnasiekompetens.

I rapporten föreslår författarna att en särskild utbildningsgaranti ska införas för alla upp till 25 års ålder, som på det sättet skulle kunna få ett ekonomiskt och praktiskt stöd för att kunna fullborda sin gymnasieutbildning.

Unga som inte har klarat gymnasiet är kraftigt överrepresenterade bland personer som får aktivitetsersättning. Ersättningen kan i dag beviljas för den som inte har klarat gymnasiet vid 20 års ålder. Fyra av tio som beviljades aktivitetsersättning 2007 fick den på grund av förlängd skolgång.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X