Annons

Arbetslösa söker inte anvisade jobb

Många arbetslösa, var fjärde person, struntar i att söka de jobb som Arbetsförmedlingen anvisar dem. Men till sin handläggare säger de att de sökt.

TT
Publicerad

Tillfrågade om varför de på det sättet tackar nej till ett nytt jobb svarar de arbetssökande att de tycker att platsen inte stämmer med deras utbildning eller att de anser sig över- eller underkvalificerade. Andra skäl är att det anvisade jobbet innebär lång restid och höga resekostnader.

Dessa fakta har Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) tagit fram. Det har skett genom att man frågat arbetsgivarna om de personer som anvisats ett ledigt jobb också sökt tjänsten. Dessutom har ett antal djupintervjuer med arbetslösa som inte sökt vad de anvisats genomförts.

Annons
Annons
Annons
Annons