Annons
X
Annons
X

Arbetslösa akademiker ökar mest

De senaste årens svaga arbetsmarknad har drabbat alla grupper på arbetsmarknaden. Nära 30 procent av de arbetslösa har en akademisk utbildning. Det är mer än dubbelt så hög andel som i början av 1990-talet.

– Bilden av en arbetslös är ofta en lågutbildad man i glesbygd. Det är fel. Det är lika vanligt med en akademiskt utbildad i storstad, säger Sandro Scocco, Ams chefsekonom.
Av alla som beräknas vara
öppet arbetslösa eller i någon form av åtgärd i år, cirka 350 000 personer, har 85 000 en akademisk utbildning.

Arbetslösheten bland akademiker har inte minst drabbat nyutexaminerade. De har haft svårt att få jobb. Alternativen har därför varit att antingen studera
vidare eller ta jobb med lägre
kvalifikationskrav.

Men det innebär i sin tur att tillgången på välutbildad arbetskraft är bättre än på länge, också
i historiskt starka tillväxtregioner. Att så är fallet visar den
intervjuundersökning Ams genomför inför prognosen bland cirka 11 000 arbetsställen.
– Arbetsgivare med rekryteringsproblem har minskat under senare år, säger Sandro Scocco.

Annons
X

Den försiktiga ökade efterfrågan som märks i bland annat privata tjänstesektorn, går också att avläsa i arbetslösheten bland akademiker. Tendenser till nedgång finns. Och nästa år förbättras utvecklingen ytterligare bland högskoleutbildade. Det leder i sin tur att en större del av arbetslöshetsbördan i stället får bäras av grupper med kortare utbildning.
– Även om uppgången av arbetslösheten slagit i ett bredare fält av grupper på arbetsmarknaden än tidigare, är arbetslösheten fortfarande högst bland dem med förgymnasial utbildning, säger Sandro Scocco.
En grupp som ökat sin arbetslöshet under de senaste åren är de utlandsfödda.

– En tidigare positiv utveckling har därmed brutits. Fram till 2001 ökade sysselsättningen i den här gruppen. Tyvärr verkar det vara så att arbetsgivare väljer svenskar när utbudet gör det möjligt, säger Sandro Scocco.
Totalt beräknar Ams att 337 000 personer är öppet arbetslösa eller i åtgärder nästa år. Det motsvarar 7,6 procent av arbetskraften och är 0,3 procentenheter lägre än i år.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X