”Arbetslinjen” ger inga ungdomsjobb

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur länge ska en politik som inte ger några jobb få kallas ”arbetslinjen”? Desperata bortförklaringar – inte minst från Engström och Tobé (
Brännpunkt 1/3) – kan inte längre dölja det faktum att regeringen misslyckats med jobben. Trots en stark ekonomi är den svenska ungdomsarbetslösheten, enligt Eurostat, klart högre än när regeringen tillträdde.

Problemet är att ”arbetslinjen” inte är något annat än en enkelspårig skattesänkarstrategi. Regeringens intresse ligger inte i att generera jobb, utan i att oberoende av jobbeffekterna driva ner skattenivåerna. Avsevärda resurser har lagts på insatser – sänkt restaurangmoms och reducerad arbetsgivaravgift för unga – som inte gett några tydligt positiva resultat. Samtidigt har det skurits på områden som är avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera: utbildning, a-kassa och aktiv arbetsmarknadspolitik.

Annons
Annons
Annons