”Arbetsgivarna måste kunna kontrolleras”

För att stoppa utnyttjande av arbetskraft krävs bättre kontroller av arbetsgivarna. Detta kräver dock en lagändring. Det är dags att migrationsminister Tobias Billström tar tag i problemen, för att säkra den reform för arbetskraftsinvandring som har införts, skriver Eva Nordmark och Samuel Engblom, TCO.

Under strecket
Publicerad
Annons

I december 2008 fick Sverige nya regler för arbetskraftsinvandring vilka innebar att svenska företag fick ökade möjligheterna att rekrytera arbetskraft utomlands – men bara om löner, försäkringar och övriga villkor minst motsvarar dem som gäller enligt svenska kollektivavtal eller praxis i yrket eller branschen.

Tre år är en alltför kort tid för att det ska gå att utvärdera de mer långsiktiga effekterna av systemet, till exempel hur ökad tillgång på kompetent arbetskraft har påverkat svenska företags möjligheter att växa. Arbetskraftsinvandringen har ökat, men ökningen är begränsad.

Annons
Annons
Annons