Arbetsgivare kan tvingas redovisa sjukfrånvaro

Under strecket
Publicerad
Annons

Nästa år blir det sannolikt lag på att redovisa sjukfrånvaron i årsredovisningar. Bra, tycker arbetstagarna medan arbetsgivarna är avvisande.

Nyligen gick remisstiden ut för ett förslag från Finansdepartementet om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron. Totalt har 45 remissvar kommit in och övervägande delen är positiva.
Förslagen går ut på att alla arbetsgivare med minst tio anställda, såväl privata som statliga och kommunala, är skyldiga att offentligt redovisa sjukfrånvaron. Därmed ökar trycket på arbetsgivarna och förhoppningen är också att sjukfrånvaron minskar något.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons