Annons
X
Annons
X

Arbetsgivaravgiften bör slopas helt för unga

Mer måste göras för att skapa jobb för ungdomar. En väg är att helt slopa arbetsgivaravgiften för unga och att låta de första intjänade 500 000 kronorna vara skattefria. Det skriver Erik Bengtzboe, Muf, i dag och lanserar en kampanj med hundra idéer för fler jobb.

BRÄNNPUNKT | UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

Alla unga som vill och kan har ett jobb att gå till är den enskilt viktigaste frågan, så väl nu som i valet 2014.
Erik Bengtzboe

När bråket om siffrorna kring ungdomsarbetslösheten brakar loss väljer vi att istället lyfta blicken. Utanförskapet bland unga är det största samhällsproblem vi ser i dag och för en alliansregering med arbetslinjen som främsta signum borde detta vara högsta prioritet – arbetslösheten bland unga är nämligen för hög, oavsett mätsätt. Moderata Ungdomsförbundet kräver krafttag för att ta itu med problemen.

Därför släpper vi i dag hundra idéer för fler jobb. På vår hemsida kan den nyfikne läsa samtliga hundra. Vi kommer dessutom att ägna sommaren åt att samla in ännu fler idéer för nya jobb. Det är en lång önskelista, men steg som är nödvändiga för att ge unga en chans att stå på sina egna ben. Det handlar om hundra idéer för en bättre fungerande arbetsmarknad där fler kan få chansen. Det handlar om idéer för bättre utbildning så fler har möjligheten att få vara med och delta. Det handlar om idéer för hur jobben ska bli fler.

Annons
X

Om fler ska ha en lön som går att leva på, så måste det bli lättare att ta sig in på arbetsmarknaden, även utan erfarenhet.

• Slopa arbetsgivaravgiften helt för unga. Faktum är att kostnaden är en viktig faktor när man ska anställa. Vi vill sänka trösklarna för unga, så fler kan ta steget in på arbetsmarknaden.

• Gör de 500 000 första intjänade kronorna i livet skattefria. När vi gör det mer lönsamt att jobba blir det också mer lönsamt att anstränga sig för att få det första jobbet. Med lägre skatt blir även det första jobbet något man kan leva på och den hopplöshet som många unga känner kan bytas till framtidstro.

• Inför ekonomiska frizoner nu. Allt för många fastnar i en miljö av ett permanent utanförskap. Utan kontaktnät blir steget in på arbetsmarknaden ännu större och svårare. Med ekonomiska frizoner blir det enklare att driva företag och anställa, och vi kan ge många en andra chans, eller en ordentlig första chans.

En bra utbildning bygger grunden för framtiden och bereder vägen till ditt första jobb. Att sträva efter att utbildningen i Sverige ska vara världens bästa är en självklarhet för oss, men kräver kraftfulla åtgärder.

• Arbetsmarknadskopplingen måste bli tydligare i utbildningen. Mer praktik, krav på att ex-jobb görs ute på arbetsmarknaden och förbättrade möjligheter för studie- och yrkesvägledare är nycklar för att både underlätta för elevernas intåg på arbetsmarknaden och skolans möjlighet att förstå kraven som ställs på sina elever.

• Gör entreprenörskap till ett naturligt inslag på alla utbildningar. Vill vi att fler ska våga och kunna starta företag i framtiden. Vill vi se idéer omsättas till verklighet och arbetstillfällen så måste fler få förståelsen hur företagande fungerar. Vill vi se fler företag skåda dagens ljus måste entreprenörskap bli ett naturligt inslag i utbildning.

• Makten över skolan måste återföras till skolan. Lärare måste få tid och möjlighet att vara lärare och pedagogisk mångfald ska värnas. Elevernas makt och ansvar för sin egen utbildning måste stärkas så fler kan utveckla sina egna talanger.

Fler reformer krävs även för att möjliggöra tillväxten av arbetstillfällen, och göra det möjligt för unga att flytta dit jobben finns.

• Förenkla och gör byggregler enhetliga över hela landet, så fler och billigare bostäder kan byggas, och gör det enklare att hyra ut hela eller delar av sin bostad så befintliga bostäder användas istället för att stå tomma.

• Underlätta investeringar i miljöforskning. Gör det enklare att starta och driva företag så fler gröna idéer kan växa.

• Ställ hårdare krav på kommuner för ansvar över integrationen på arbetsmarknaden. Har man arbetsförmåga, men inget jobb ska man inte passiviseras av bidrag, utan istället få stöd att ta sig in på arbetsmarknaden med aktiva åtgärder.

Detta är ett axplock av våra hundra idéer för fler jobb i Sverige. Vi är övertygade om att det är just genom att fler får vara med och bidra som vi bygger Sverige starkt. Tillsammans kan vi skapa en bättre skola, vård och omsorg och öka människors valfrihet i Sverige. Men allting tar sin start vid jobben. Att alla unga som vill och kan har ett jobb att gå till är den enskilt viktigaste frågan, så väl nu som i valet 2014.

ERIK BENGTZBOE

förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Läs mer:
www.muf.se

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X