Annons

Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag

Trots att arbetsförmedlingen känner till att vi har ett stort arbetskraftsbehov tar de sällan kontakt med oss för att presentera arbetssökande. Överlag uppvisar de en trött attityd och en ovilja att betrakta oss företagare som sina kunder. När vi tar kontakt med dem är de långsamma med att återkoppla. Och deras handläggningstider är obegripligt långa. Det skriver företagarna Christoffer Sjögren och Ulrik Hollman.

Under strecket
Publicerad

”Det kommer nog ändå inte bli något” sa handläggaren. ”Sök dig någon annanstans istället”. Men den här gången lyssnade den arbetssökande inte på Arbetsförmedlingen, som tur var. Idag är hon fast anställd hos oss. Under de senaste två åren har Städarna Sverige AB vuxit med 50 anställda, och under de kommande två åren räknar vi med att växa med ytterligare 60. Om det blir lättare att hitta rätt arbetskraft skulle vi kunna anställa i en ännu högre takt.

Dessvärre är vår erfarenhet av att samarbeta med Arbetsförmedlingen inte god. Trots att de känner till att vi har ett stort arbetskraftsbehov tar de sällan kontakt med oss för att presentera arbetssökande. Överlag uppvisar de en trött attityd och en ovilja att betrakta oss företagare som sina kunder. När vi tar kontakt med dem är de långsamma med att återkoppla. Och deras handläggningstider är obegripligt långa.Till exempel tar det Arbetsförmedlingen en vecka att godkänna en vanlig praktik. Beslut om stöd för nystartsjobb ska fattas inom fem dagar men kan i praktiken dröja i fem veckor – ett allvarligt problem eftersom stöd inte betalas ut för arbete påbörjat innan Arbetsförmedlingen fattat sitt beslut.

Annons
Annons
Annons