Annons
X
Annons
X

”Arbetsförmedlingen gör fel som avstår miljarder”

Samtidigt som Arbetsförmedlingen nu betalar tillbaka 3 500 miljoner kronor ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. Vi ser många områden där pengarna kunde ha gjort stor skillnad, skriver representanter för Coompanion.

Vi ser gärna ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen, skriver artikelförfattarna.
Vi ser gärna ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen, skriver artikelförfattarna. Foto: Emma-Sofia Olsson

DEBATT | ARBETSFÖRMEDLINGEN

I veckan rapporterade SVT nyheter att Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka 3,5 miljarder kronor till staten. Det handlar bland annat om anslag som skulle ha använts för subventionerade jobb för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Signalerna blir att det saknas ett behov för de outnyttjade resurserna, vilket vi på Coompanion inte håller med om. Vi ser många områden där de 3 500 miljonerna skulle kunna gjort stor skillnad både för individer och för vårt samhälle. Det tror vi att de tusentals svenskar som står långt utanför arbetsmarknaden håller med oss om. Människor som vi möter dagligen i vårt arbete.

Coompanion finns över hela landet och arbetar med företagsrådgivning för personer som vill starta företag tillsammans i kooperativ eller i annan demokratisk samverkan. I vårt arbete stöttar och gynnar vi bland annat företagande som har viktiga sociala syften. En sådan verksamhet är arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som är företag som kombinerar samhällsmål med entreprenörsanda. Detta samtidigt som de skapar arbete för de personer som står längst från arbetsmarknaden. I dag finns 358 ASF i Sverige, en dubblering sedan 2008. I dessa företag finns runt 10 000 aktiva varav cirka 3 516 är anställda. Aktiva är personer i arbetsträning, sysselsättning, praktik och anställning. Anställda är huvudsakligen personer som kommit till företagen på en placering som sedan lett vidare till en anställning i företaget. De flesta har ett lönestöd för att kompensera nedsatt arbets­förmåga, exempelvis i form av lönebidrag eller trygghetsanställning. 

ASF är viktiga aktörer i näringslivet. De bidrar till både ekonomisk och social tillväxt, en dubbeltillväxt. Vinnarna är förutom individerna som kommer ur långtidsarbetslöshet även samhället i form av ökat skatteunderlag och minskade kostnader för sjuk­penning, försörjningsstöd etc. De är också en viktig arena för nysvenskar med svårighet att ta sig in i arbets­livet att få en möjlighet att undvika ett smärtsamt och kostsamt utanförskap. Det finns alltså starka ekonomiska och sociala incitament för att främja och stötta tillväxten av ASF.

Annons
X

Med 3 500 miljoner hade man kunnat göra ett gedi­get arbete för att stötta befintliga ASF, som oftast är i ­behov av mer stöd då de har utmaningar inte andra företag har. De hade kunnat erbjudas handledning för att stärka sin personal att växa och utvecklas. Men också affärsutvecklingsstöd för att marknadsföra sina produkter och tjänster och bli effektivare i sitt företagande. När ett ASF växer innebär det också att ännu fler långt från arbetsmarknaden får möjlighet till sysselsättning, då målet med företaget är att ­integrera fler i arbete. Resurserna hade även kunnat användas till fler etableringsanalyser för att främja en ökad tillväxt av ASF, det vill säga nya företag, och få in fler långtidsarbetslösa i arbete och en meningsfull vardag. 

Vi uppmanar därför staten att återföra de 3500 miljoner kronor till AF.

Vi ser spännande möjligheter att med mer resurser kunna pröva nya idéer. Varför inte utbilda unga och nysvenskar i entreprenöriellt tänk och tillsammansföretagande för att skapa möten och nya samarbeten som gynnar integration? Bygga upp inkubatorer för att pröva nya och annorlunda idéer runt ASF? 

Samtidigt som AF nu betalar tillbaka 3 500 miljoner kronor ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. År 2017 beräknas 75 procent eller 280 000 arbets­sökande tillhöra dessa grupper. Det rör sig om människor med utrikes bakgrund, lägre utbildning än gymnasium, äldre samt personer med funktionsnedsättningar. Utmaningarna med att sysselsätta nysvenskar och personer som står långt utanför arbets­marknaden är inte okända. Inte heller att ASF är en bra metod för detta. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och regeringen har sett dess potential att vara med och bidra till ett bättre samhälle med minskade kostnader för utanförskap. Det finns redan ­ambitiösa förslag, inom både arbetsmarknads­politiken och upphandlingspolitiken, för bättre förutsättningar till arbetsträning för personer långt från arbetsmarknaden och stödjande av ASF. Arbets­förmedlingen har tydliga nationella riktlinjer för att verka för fler och ­växande sociala företag.

Vi ser gärna ett ökat samarbete med Arbets­förmedlingen för att skapa nya sätt att gynna och öka ASF i Sverige. Vi uppmanar därför staten att återföra de 3 500 miljoner kronor till AF med ett tydligt budskap om att samverka med den idéburna sektorn och verka för fler och växande sociala företag i Sverige. Låt oss gemensamt använda de resurser som så väl behövs för att skapa ett mer hållbart Sverige.

Gordon Hahn 

ordförande Coompanion Sverige

Jenny kowalewski

vd Coompanion Sverige

Roine Karlsson

verksamhetsledare Coompanion Norrbotten

Marita Öberg-Molin

verksamhetsledare Coompanion Västmanland

Annons
Annons
X

Vi ser gärna ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen, skriver artikelförfattarna.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X