Arbetet med öppenhet och tolerans bör inledas redan i förskolan

Vi bär alla ett ansvar för att bryta fördomar och säkerställa att alla elever och lärare bemöts med respekt. Det är viktigt att all skolpersonal får kontinuerlig fortbildning i hbtq-frågor, och arbetet med öppenhet och tolerans bör inledas redan i förskolan, skriver Maria Stockhaus (M) och Edvin Alam (M).

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi lever i ett fantastiskt land där kampen om ett öppet och tolerant samhälle vunnit många segrar under se senaste åren. Det innebär inte att uppdraget är slutfört. Under ytan möter många elever och lärare och rektorer ibland fördomar som grundar sig på en heterosexuell norm. Dessa fördomar kan tas i uttryck i form av fysisk eller psykisk mobbning under och efter skoltid. Vi behöver höja tempot i arbetet för ett inkluderande samhälle.

I skollagen står bland annat: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” Trots dessa viktiga ord i lagstiftningen har många barn och ungdomar som lever i stjärnfamiljer eller är hbtq-personer en svår tillvaro i skolan. De möts inte av respekt och många som söker efter sin identitet får inte det stöd de kan behöva.

Annons
Annons
Annons