Arbetade som biblioteksbiträde Bönder i fokus för maoismen

Under strecket
Publicerad
Annons

Mao Zedong föddes i ett bondehem den 26 december 1893 i Shaoshan, Hunanprovinsen. När han arbetade som biblioteks- biträde i Peking 1918-19 väcktes hans intresse för marxismen. Han var en av grundarna när Kinas kommunistiska parti bildades i Shanghai 1921. Några år senare ledde Mao ett bondeuppror i sin hemprovins Hunan. Det misslyckades och han började bedriva gerillakrigföring.
I kampen mot nationalisterna tvingades kommunisterna ut på en lång strapatsrik marsch där Mao fick den ledande rollen. Han upprättade sitt högkvarter i Yanan i norr varifrån han även ledde motståndet mot japanerna under andra världskriget. Därefter riktades kampen mot nationalisterna som fördrevs till Taiwan.
När Folkrepubliken Kina grundades 1949 blev Mao Zedong ”ordförande”, en roll han behöll fram till sin död 1976.

Enligt maoismen kunde även ett bondesamhälle resa sig i en socialistisk revolution för att störta det gamla systemet, något som avvek från Marx och Lenins teorier där industrisamhället var en förutsättning
för en sådan revolution.
Teorin skulle uppmuntra tredje världens fattiga bondebefolkningar till revolution.
Under 1960-talets slut lanserades kulturrevolutionen som skulle råda bot på att partifunktionärer och andra med ledande roller blev nya förtryckare. Utvecklingen blev våldsam och präglades av fanatism, rättshaveri och ren terror.
Maoismen övergavs snabbt av Maos efterträdare och Kina nya ledare anammade kapitalismen under 1980-talet. svd

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons