X
Annons
X

Arabvärlden har ett underskott på frihet

Ett barn, det är maximum. Den kinesiska totalitära politiken nästlar sig in i det allra mest privata. Bär du på ett andra barn kan myndigheterna fördriva upp till niomånadersfoster ur din gravida mage och tvångssterilisera dig. Tiotals miljoner unga män kommer inte att kunna hitta någon maka eftersom miljontals flickebarn har tvångsaborterats eller mördats i denna manschauvinistiska kultur.

I andra delar av världen har totalitära idéer gjort att miljoner ungdomar saknar framtidshopp. Två tredjedelar av det egyptiska folket är födda efter diktatorn Hosni Mubaraks maktövertagande 1981. Deras föräldrar har antagligen inte haft mycket annat roligt och framåtsyftande att företa sig än att alstra barn. Den ekonomiska utvecklingen har varit hyfsat god, men den utbredda korruptionen och ofriheten har krympt potentialen. Den högskoleutbildade tunisiske fruktförsäljaren Mohamed Bouazizi, som i total uppgivenhet brände sig själv till döds, blev den urladdning som satte fart på folkbävningarna i Tunisien, Egypten, Libyen, Bahrain, Jemen…

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X