Nicklas Berild Lundblad:Är vi tillräckligt smarta för ­artificiell intelligens?

Spekulationer om hur artificiell intelligens kommer att utvecklas antar ofta närmast teologiska dimensioner. I en ny bok föreslår den svensk-amerikanske kosmologen Max Tegmark i stället att AI bör betraktas som ett nytt stadium av mänskligt liv, och därför bäst kan förstås ur ett biologiskt perspektiv.

Under strecket
Publicerad
Max Tegmark är professor i fysik vid MIT. Onsdag 1 november håller han en öppen föreläsning på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Max Tegmark är professor i fysik vid MIT. Onsdag 1 november håller han en öppen föreläsning på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Foto: Anders Lindén
Annons

För ett tiotal år sedan sökte jag upp John McCarthy, en av portalgestalterna i den tidiga forskningen om artificiell intelligens. Tillsammans med Marvin Minsky, Herbert Simon, Allan ­Newell och en handfull andra forskare hade John McCarthy i mitten av 1950-talet lagt grunden för vad som länge såg ut att vara ett projekt med mer fantastik än egentlig forskning: att utveckla intelligenta datorer. Nu var läget emellertid ganska dystert. Det som forskarna själva kallade ”AI-vintern”, det vill säga en ­period präglad av krympande forskningsanslag och minskat intresse för frågor om artificiell intelligens, var fort­farande kännbar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons