Annons
X
Annons
X

Är SD:s framgångar också en fantasi?

Partierna förväntade sig inte att SD skulle bli Sveriges tredje största parti. Vilken miss, skriver Ali Abozar.
Partierna förväntade sig inte att SD skulle bli Sveriges tredje största parti. Vilken miss, skriver Ali Abozar. Foto: LARS PEHRSON

SLUTREPLIK | VALET 2014

Segerfeldt och Brentlin tror att vi med några enkla nationalekonomiska ingrepp kan lösa ett komplext samhällsproblem som politikerna hittills misslyckats med.
Ali Abozar

Fredrik Segerfeldt och Rola Brentlin hävdar, i en replik (16/9) på mitt debattinlägg (15/9), att segregationen och utanförskapet i Sverige inte har sin grund i strukturell diskriminering. De menar också att det är en myt att rasism är ett stort problem i Sverige.

I stället argumenterar Segerfeldt och Brentlin att ”det finns system inom Sverige som är starkt bidragande till att hålla människor utanför. En överreglerad arbetsmarknad är ett exempel”.   

Annons
X

**För det första, **det är inte kollektivavtalstäckningen som är problemet. Hög avtalstäckning syftar till att stärka löntagarnas ställning på arbetsmarknaden och kompensera för den asymmetriska maktbalansen som existerar mellan arbetstagare och arbetsgivare. Urholkandet av kollektivavtalet skulle knappast gynna de svaga i samhället, med andra ord de utrikesfödda som jobbar i branscher med redan dåliga villkor. 

**För det andra, **Riksbankens styrränta och inflationsmål påverkar arbetslösheten bland utrikesfödda i större utsträckning än kollektivavtalet. Till exempel i ekonomiska nedgångar, som den senaste finanskrisen, skulle lägre reporänta (än vad Riksbanken har haft i olika omgångar) leda till lägre arbetslöshet i allmänhet och därmed ha positiva effektiv på utrikesföddas sysselsättningsgrad. Vi vet också att inflationen i Sverige har varit lägre de senaste 20 åren än Riksbankens inflationsmål på 2 procent, vilket inte gynnat sysselsättningen. 

Det är sant som ovannämnda debattörer säger att utbildningsgraden och vistelsetiden påverkar utrikesföddas sysselsättningsgrad. En anledning kan vara att de högutbildade och de som har bott en mycket längre tid i Sverige bättre kan ta vara på sina rättigheter och därmed inte bli utsatta för diskriminering på samma sätt som lågutbildade invandrare och de som inte kan det svenska språket så bra. Därför är språket nyckeln till en lyckad integration.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men för att lära sig svenska krävs att människor utövar språket. I dag hänvisas många nyanlända till kommuner eller stadsdelar där deras landsmän bor och de individerna har mindre incitament att lära sig svenska. Det här sättet att hantera invandringen är också en struktur som inte gynnar de människor som kommer till Sverige.

  Enligt debattörernas egen rapport ”En arbetsmarknad för alla” (2013) så befinner sig arbetslösheten bland utrikesfödda fortfarande på en oacceptabel nivå trots åtta år av Alliansens så kallade ”arbetslinje”.

  Segerfeldt och Brentlin tror att vi med några enkla nationalekonomiska ingrepp, i huvudsak relaterade till arbetsmarknaden, kan lösa ett komplext samhällsproblem (segregationen) som politikerna hittills misslyckats med. Det sättet att resonera kring segregation och strukturell diskriminering kommer inte att leda någon vart.

  **Att säga att rasism **i Sverige är en myt står i starkt kontrast till den våg av rasism och högerextremism som är på frammarsch runt om i Europa och i Sverige. Segerfeldt och Brentlin kanske också tror att Sverigedemokraterna inte är Sveriges tredje största parti, utan att det bara är en fantasi som vi har.

  ALI ABOZAR

  statsvetare, kommunfullmäktigekandidat för Socialdemokraterna i Huddinge

  Annons
  Annons
  X

  Partierna förväntade sig inte att SD skulle bli Sveriges tredje största parti. Vilken miss, skriver Ali Abozar.

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X