X
Annons
X

Är priset slutet på karriären?

Årets Nobelpristagare tillkännages på torsdag kl 13. Det enda som står säkert är vilken fråga pristagaren kommer att bombarderas med: Är priset slutet på er författarkarriär? Kaj Schueler undersöker mytbildningen kring Nobelprisets hämmande inverkan baserat på en studie bland pristagarna 1950–2005 .

Det är en fråga som varje Nobelpristagare i litteratur måste räkna med. Den är nog lika förutsägbar som kortsynt och kommer att ställas under återstoden av pristagarens liv: Hur har priset påverkat ert skrivande? Är priset slutet på er författarkarriär? Det spelar sedan ingen roll om författaren har varit högproduktiv även efter att ha tilldelats Nobelpriset, frågan ställs ändå. Föreställningen om Nobelpriset som "dödskyss" är en ovanligt seglivad myt.

Nu senast var det tyske författaren Günter Grass som i en Spiegelintervju (20/8-10) svarade på frågan, vilket också blev rubrik på artikeln, "Nobelpriset har inte hindrat mitt skrivande". Grass är en produktiv författare och har gett ut ett flertal böcker även efter att han fick priset 1999. Ändå ställs denna eller likartade frågor. Spiegelintervjuaren hävdar dessutom att efter Nobelpriset har Grass åsikter haft större genomslagskraft än tidigare och frågar: "Varför håller ni då tillbaka dem?"

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X