Annons

Är Muhammed heligare än Jesus?

Muhammed-filmen har på nytt lyft frågan om religion och yttrandefrihet. I en personlig berättelse skriver Omid Aghajari, till vardags underläkare, om sin muslimska tro och tankar kring Muhammeds respektive Jesus helighet.

Under strecket
Publicerad

Jag bokstavligen tappade hakan när jag första gången läste skildringen av islams profet Muhammed (frid vare över honom) i Salman Rushdies roman ”Satansverserna”. Jag slog igen boken, ställde tillbaka den i bibliotekshyllan och svor att aldrig vidröra den igen, att aldrig läsa någonting skrivet av Rushdie. Han hånade Gud, profeten, änglarna, islam, till och med sig själv (pakistanier och muslim som han är till ursprunget) – ja, hela den muslimska världen – med sin bok. Reducerade vårt allra mest heliga till underhållning för västerlandets bokmarknad. Han hånade mig.

Åren gick, jag avlade läkarexamen och började arbeta på en avdelning för cancersjuka, många i ett sent skede av sin sjukdom. Min vardag präglas av närheten till döden. Vi arbetar dagligen med att med den enskilde patienten kämpa mot döden och för livet. Varje dag är ödesdiger och varje dag påminner en, vare sig man vill eller inte, om livets skörhet. Om att det är en ynnest att kunna ta för givet en morgondag. Att en del saker är viktigare än andra i ljuset av en förestående död. För mig har det blivit min bönematta och kärleken till litteratur. Båda gamla passioner som försummats.

Annons
Annons
Annons