Hela denna artikel är en annons

”Särkullbarn ändrar arvsordningen”

Arvsordningen när en förälder dör förändras med nya familjekonstellationer och särkullbarn. I värsta fall kan det uppstå problem för de efterlevande. Men enligt Monika Selvin, jurist på SEB, finns det sätt att skydda sina närmaste.

Av SEB
Utöver testamente är det i vissa fall en god idé att skriva ett äktenskapsförord. Många föräldrar lever i tron att om det endast finns särkullbarn, går allt som efterlämnas efter föräldern till särkullbarnet. Detta är inte helt korrekt.
Utöver testamente är det i vissa fall en god idé att skriva ett äktenskapsförord. Många föräldrar lever i tron att om det endast finns särkullbarn, går allt som efterlämnas efter föräldern till särkullbarnet. Detta är inte helt korrekt.

I en familj där det endast finns gemensamma barn är arvsordningen till fördel för alla arvtagare. Den efterlevande maken/makan ärver den först avlidne makens/makans kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt, och barnen får vänta med att få ut sin arvslott tills båda föräldrar avlidit.

Men om det finns särkullbarn att ta hänsyn till, det vill säga barn från den avlidna partnerns tidigare förhållanden, ändras den ordningen.

– Särkullbarn har rätt till sin arvslott direkt när föräldern avlider. Det kan ställa till problem om det till exempel saknas tillräckligt med likvida medel för att lösa ut särkullbarnet. Den efterlevande maken eller makan kan kanske tvingas sälja sin bostad eller liknande, säger Monika Selvin.

Genom att upprätta ett testamente kan man förhindra att denna situation uppstår.

– I ett testamente kan föräldern be särkullbarnet att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande makan eller maken avlidit. Särkullbarnet blir därmed efterarvinge på samma sätt som de gemensamma barnen. Särkullbarnet har dock alltid rätt att direkt få ut halva sin arvslott, den så kallade laglotten, säger Monika Selvin.

Bra att teckna livsförsäkring

Ett annat sätt för att undvika komplicerade situationer kan vara att teckna en livförsäkring.

– Det kan förstås finnas skäl att, trots allt, låta särkullbarnet ärva hela sin arvslott direkt. Du kan i stället skydda en efterlevande maka eller make och eventuellt gemensamma barn genom att teckna en livförsäkring. En livförsäkring ingår nämligen inte nödvändigtvis i kvarlåtenskapen utan fördelningen av utfallande belopp kan ske enligt ett förmånstagarförordnande. På så sätt kan man åstadkomma en avvikelse från fördelningen enligt arvsreglerna. Men även i denna situation är det lämpligt att upprätta ett testamente, säger Monika Selvin.

Felaktig uppfattning

Utöver testamente är det i vissa fall en god idé att skriva ett äktenskapsförord. Många föräldrar lever i tron att om det endast finns särkullbarn, går allt som efterlämnas efter föräldern till särkullbarnet. Detta är inte helt korrekt.

– Särkullbarnet har visserligen rätt att få ut sin del av arvet direkt när föräldern avlider. Men när den ena maken avlider upplöses äktenskapet och en bodelning ska först göras, säger Monika Selvin.

Utöver testamente är det i vissa fall en god idé att skriva ett äktenskapsförord. Många föräldrar lever i tron att om det endast finns särkullbarn, går allt som efterlämnas efter föräldern till särkullbarnet. Detta är inte helt korrekt.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X