Annons
X
Annons
X

Sanna Rayman: Är kunskapens äpple frånvaron av päron?

Allt fler rapporterar in sin frånvaro i lönesystem. Allt fler bokar sina tjänsteresor själva. Vad det än är för återkommande administration som ingår i ditt arbete så är risken hög att du redan eller snart gör den själv. Råkar du ha ett jobb med mycket administrativa göromål blir detta särskilt kännbart. Till exempel om du är lärare.

Var fjärde lärare har hoppat av från grundskolan och gymnasiet de senaste fem åren enligt en ny rapport från Skolverket. I
Ekot (5/4) intervjuas en avhoppad lärare som menade att hans val hade med den ständiga tidsbristen att göra. Även Skolverket är inne på att en orsak kan vara ökade administrativa bördor, en fråga som verket är i färd med att studera just nu.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En del av bördan är på väg att lättas. De skriftliga omdömena i årskurs 1–5 ska dras ner till att skrivas en gång per år. I årskurs 6–9 försvinner de helt, till förmån för helt vanliga betyg. Därtill har det hatade kravet på vab-intyg avskaffats.

  Annons
  X

  Men det kan ju finnas fler skäl än administration till att man byter bana. Enligt en undersökning från Skop har var tredje lärare någon gång hotats av en förälder (
  Lärarnas tidning 2012-09-18). Här talar vi hot – en ganska extrem slutpunkt på situationer som sannolikt inte varit helt optimala förut heller. Men situationer måste inte vara så aggressiva eller konfliktartade för att vara jobbiga. Helt vanligt föräldraengagemang kan också bli en belastning –
  även om det i grunden är gott. Det säger sig självt att ett 30–40-tal detaljgranskande klassföräldrar kan suga musten ur vilken lärare som helst.

  I samma lärartidning omskrivs i beklagande ordalag en annan undersökning som visar att två av tre lärare saknar utbildning i föräldrasamverkan. Denna brist kommenteras också av Ann-Marie Markström, docent i pedagogik vid Linköpings universitet:

  –Det är stor trängsel på lärarutbildningen, det är så mycket som ska in; genustänk, teknikinslag, barnperspektivet. Därför är det lätt att föräldrasamverkan kommer sist i kön.

  Mitt förslag, för att inte öka trängseln i den där uppräkningen – som oroväckande nog inte rymde ämnen och pedagogik – är att vi föräldrar taggar ner. Så kanske inte delkursen ”prata med föräldrar” blir nödvändig. Till exempel. Om ditt barns lärare skriver i nyhetsbrevet att det varit stökigt och ber alla föräldrar att prata lite med sina barn om vikten av att inte störa andra i klassrummet så betyder det
  gör

  det. Det betyder inte att du måste trycka ”svara alla” och hätskt korsförhöra läraren om ditten och datten.

  Lägg den tiden på annat. Här är ett förslag. Enligt en undersökning från Läsrörelsen och Junibacken läste 80 procent av föräldrarna högt för sina barn en genomsnittlig dag 1984. För 10 år sedan var det fortfarande 74 procent. Förra året rasade andelen till 35 procent (SvD 30/3).

  Jag lovar. Du gör större nytta om du läser för dina barn.

  Låt lärarna vara i fred – och läs böcker med dina barn.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X