Annons

Katarina Barrling:Är kravet på normlöshet vår starkaste norm?

Under strecket
Publicerad

I budgetpropositionen för 2016 finns ”en satsning för att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga”. Den kan förstås mot bakgrund av återkommande rapporter om att svenska ungdomar mår allt sämre. Bland annat har Socialstyrelsen pekat på att ungas psykiska ohälsa ökat de senaste 20 åren, framför allt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk.

Men hur kommer det sig att det i ett så välmående land finns så många unga människor som mår så illa? Socialstyrelsen ser inga enkla förklaringar, men lyfter några övergripande samhällsfenomen, bland annat ökad individualisering och ett ökat antal unga som varken arbetar eller studerar.

Annons
Annons
Annons