Katarina Barrling:Är kravet på normlöshet vår starkaste norm?

Katarina Barrling
Under strecket
Publicerad
Annons

I budgetpropositionen för 2016 finns ”en satsning för att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga”. Den kan förstås mot bakgrund av återkommande rapporter om att svenska ungdomar mår allt sämre. Bland annat har Socialstyrelsen pekat på att ungas psykiska ohälsa ökat de senaste 20 åren, framför allt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons